Värske
Päevakorral

Õpetajate Leht 27. novembril

25. nov. 2020

Õpetajakriisi lahendamiseks on vaja riiklikku programmi Tartu ülikooli Pedagogicumi juhataja, haridustehnoloogia professor Margus Pedaste leiab, et paradoksaalne on olukord, kus õpetajate esmakoolitus peab kestma […]

Kes kaitseb ja turgutab direktori vaimu?

20. nov. 2020 Sirje Pärismaa toimetaja

Seadus kohustab koolijuhti tagama oma koolis vaimse ja füüsilise turvalisuse. Aga kes kaitseb juhti, kes on sattunud pingelisse olukorda, mis sööb närvirakke ning võib […]

Arvamus

Kes võidab surnud õpetajast?

25. nov. 2020 Anett Pullerits õpetaja ja üliõpilane

Juhtusin kuskilt lugema arvamust, et koduõppest ei võida keegi. Mõtlesin kevadele, kus olukord oli mõneti pingelisemgi kui praegu, töökoormus kasvas hüppeliselt ja ekraani taga […]

Üldhariduse kättesaadavus on ohus

20. nov. 2020 Heiki Raudla peatoimetaja

Arvestades, et õpetajate nooremates vanuserühmades pole juurdekasv olnud piisav, ei ole tulevikus lihtne leida pensionile jääjate asemele uusi õpetajaid. Riigikontrolli värske raport osutas kurvale […]

Üldharidus

Noorsootöö inspireerib, julgustab ja näitab noortele teed

20. nov. 2020 Kerli Kõiv Eesti avatud noortekeskuste ühenduse juhatuse esimees, noortegarantii NEET-noorte tugimeetme kvaliteedijuht

Kui noor on haridustee katkestanud, siis on vaja toetada tema liikumist ühest õpikogukonnast teise, teda inspireerida, julgustada ja tutvustada talle ka teisi võimalikke teid. […]

OECD pakub uueks kümnendiks oma haridusnarratiivi

20. nov. 2020 Kristin Pintson, Eesti õpilasesinduste liidu esimees; Marcus Ehasoo, Eesti õpilasesinduste liidu avaliku poliitika nõunik

2015. aastal algatas OECD projekti „Haridus ja oskused 2030“, kaasates aruteludesse ka osalevate maade õpilasi. Eesti õpilasesinduste liit on selles OECD projektis kaasa löönud […]

Tugiharidus

Probleeme teades saab luua õpilaste heaolu soodustava koolikeskkonna

20. nov. 2020 Liisa Vares, TAI laste ja noorte valdkonna vanemspetsialist; Sigrid Vorobjov, TAI uimastite ja nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja

Ülevaade rahvusvaheliste uuringute tulemustest Artiklis antakse kokkuvõtlik ülevaade koolinoorte uimastitarvitamisega seotud suundumustest kahe uuringu viimase andmekogumise põhjal. 2019. aastal avaldati „Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine, 2017/2018. […]

Kuidas aidata tõsiste käitumisprobleemidega lapsi?

13. nov. 2020 Tiina Vapper toimetaja

Tõsised käitumisprobleemid saavad alguse võrdlemisi varases eas ning on sageli seotud psüühikahäiretega, mis jäävad märkamata või adekvaatse ravita. Aja jooksul korrarikkumised võimenduvad, tuues kaasa […]

Alusharidus

Suurim väärtus on hoolivad ja usaldusväärsed inimesed meie ümber

20. nov. 2020 Pärje Ülavere Tallinna Naksitrallide lasteaia direktor

Väärtustest räägitakse palju nii meedias, poliitikas ja ka haridusvaldkonnas. Väärtuste tähtsust rõhutatakse strateegilistes dokumentides, kus tähelepanu juhitakse sellele, et aastate pärast sõltub meie ühiskond […]

Ellujäämise kunstid – kohanemine uues reaalsuses

6. nov. 2020 Heda Kala Eesti alushariduse juhtide ühenduse juhatuse esimees

„Ellujäämise kunstid“ on Tartu kui 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna moto ja kunstiline kontseptsioon. 2020. aasta kevadel alguse saanud eriolukord lükkas ümber müüdi konservatiivsest haridusest, […]

Kutseharidus

Kõrgharidusega õppijad kutseõppes – piiriületajad või piiride avardajad

20. nov. 2020 Liana Roos, Tartu ülikooli haridusteaduste instituudi kutsepedagoogika assistent; Nele Lange, Tartu ülikooli kutseõpetaja bakalaureuseõppe vilistlane

Kevadel kaitses Nele Lange Tartu ülikooli kutseõpetaja õppekaval bakalaureusetöö, mis käsitles üsna väheuuritud valdkonda – kõrgharidusega õppijaid kutseõppes. Tööst selgub, et kõrgharidusega õppijaid toovad kutsekooli […]

Tule aga tule veel üheks talveks kooli …

13. nov. 2020 Piret Paluteder Tartu kunstikooli praktikate koordinaator

„Tule aga tule veel üheks talveks, kui võimalik, mis sest, et suur poiss oled!“ julgustas õpetaja Laur „Kevades“ igasuguses mõõdus ja vanuses lapsi koolis […]

Kõrgharidus

Nügige aga!

20. nov. 2020 Arno Baltin Tallinna ülikooli lektor

Autoritest Raamatu „Nügimine: viis toetada valikuid, mis viivad tervise, jõukuse ja õnneni“ üks autoreid, Richard H. Thaler, sai 2017. aastal Nobeli preemia panuse eest […]

Uus koolimudel tõi Tartu erakooli noorimale võrsele auhinna

13. nov. 2020 Sirje Pärismaa toimetaja

Tallinna ülikooli haridusuuenduse auhinna pälvis tänavu nooruke kool – Tartu erakoolis mullu tegevust alustanud progümnaasium ehk ProTERA. Individuaalsel õpirajal liikumist toetatakse seal coaching’u ning edasiviiva […]

Inimene

Hääl on õpetaja kallis vara

20. nov. 2020 Annika Poldre toimetaja

Näitlejameisterlikkuse ja kõnetehnika õppejõud Rein Laos on aastakümneid pühendanud oma aega ja energiat noortele, õpetades neid selgelt ja kõlavalt rääkima, luulet lugema, teksti ette […]

Alekõrre kooli eripära on töökohapõhine õpe

13. nov. 2020 Jaan-Ivo Lukas

Eestis on mitmeid koole hakatud kutsuma nende asutaja ja teeneka juhi järgi, olgu selleks siis Hugo Treffner, Jakob Westholm, Lauri Leesi või Märt Sults. […]

Varia

Peda-maja mäletad?

30. okt. 2020 Kristiina Oppi Tallinna ülikooli muuseumi juht

Tallinna ülikool ootab pikisilmi fotosid ja lugusid Narva mnt 25 asuvast hoonest, kus õpetajaõpet hakati andma juba 80 aastat tagasi. 1940. aasta sügisel algas esimene […]