Värske
Päevakorral

Aeg on muutusteks, mida peab tegema üheskoos

22. jaan. 2021 Annika Poldre toimetaja

Vana aasta viimasel kuul kutsus Võrumaa KHK direktor Tanel Linnus oma kooli kompetentsikeskusesse Tsenter kokku kolleegid, Räpina aianduskooli direktori Kalle Toomi ja Valgamaa kutseõppekeskuse […]

Kuidas Ida-Virumaal eesti keele oskust parandada?

15. jaan. 2021 Arno Kaseniit Sillamäe gümnaasiumi direktor, Keelepöörde algataja

Vene kooli algklassides peaks olema vähemalt neli eesti keele tundi nädalas, mitte kaks nagu praegu. Osa õppeaineid tuleks õpetada juba vene kooli põhikooliastmes eesti […]

Arvamus

Pilkkontaktita virtuaalõpe: virtuaalne tund on kogemuslikult erinev samas ruumis toimuvast kontaktõppest

22. jaan. 2021 Riin Seema TLÜ HTI pedagoogilise nõustamise dotsent

Vanadel headel aegadel, kui kontaktõpe oli veel võimalik, kogesin pärast näost näkku kontaktseminari tavaliselt positiivset ja energilist meeleolu. Virtuaalseminari järel on olnud tunne teistsugune. […]

Ühtne Eesti kool – Homo globalicus’e tootmise suurejooneline projekt ja rahvuse taandamine

22. jaan. 2021 Tiiu Kuurme kasvatusteadlane

Minu kujunemistee kulges Nõukogude Liidu ajal rahvaste sõpruse ideoloogilises õhustikus. Venestamise taotlust õppisin nägema ja tajuma isamaaliselt mõtlevate inimeste abil, samas aga säilis huvi […]

Üldharidus

Ühtse Eesti kooli ideed vajavad edasiminekuks poliitilist toetust

22. jaan. 2021 Sirje Pärismaa toimetaja

Teadlased tegid 15. jaanuaril toimunud 350 osavõtjaga veebikonverentsil kokkuvõtteid RITA-rände projektist, mis töötas välja teaduslikult põhjendatud lähenemist rände ja lõimumise protsesside juhtimiseks, samuti lahendusi ja […]

VAT Teater kutsub koolinoori tähenduserroreid märkama

22. jaan. 2021 Mihkel Seeder VAT Teatri dramaturg

Eestis ei ole ilmselt teist teatrit, kus loominguline ja hariduslik töö oleks omavahel nii tugevalt kokku põimunud kui VAT Teatris. See väljendub nii meie […]

Tugiharidus

Kiili kooli hea lahendus – tugikeskus!

22. jaan. 2021 Kristiine Lebin Kiili gümnaasiumi eripedagoog ja tugikeskuse juhataja kt

Eesti õpetaja on paindlik ja saab klassiruumis hakkama, kuid vajab seejuures tuge ja toetust. HEV-õpilased vajavad omaette vaikseid õpperuume ja õpetajaid, kes oskaksid nende […]

Haapsalu Viigi kooli kuus aastakümmet

8. jaan. 2021 Tiina Vapper toimetaja

Igal koolil on oma lugu. Haapsalu Viigi kool, mis algselt kandis Haapsalu sanatoorse internaatkooli nime, sündis Eestit 1950. aastate lõpus tabanud lastehalvatuse epideemia tagajärjel. […]

Alusharidus

Loodusliikumine pakub teadmisi ja elamusi

22. jaan. 2021 Tiina Vapper toimetaja

Merle Laanemäe on töötanud Põltsamaa Mari lasteaias liikumisõpetajana üle kümne aasta ning viimased viis aastat teinud rühmadele ka loodusliikumist. Ta ütleb, et loodusliikumine seob […]

Alushariduse seaduse eelnõus keskendutakse iga lapse märkamisele

15. jaan. 2021 Kristi Vinter-Nemvalts haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler

Uue alushariduse seaduse peamine eesmärk on tagada, et iga laps saaks tähelepanu ja tema arengut toetataks. Praegu on seaduseelnõu kõigile kättesaadav eelnõude infosüsteemis ning […]

Kutseharidus

Võtmeküsimused kutsevalikuõppe rakendamisel

22. jaan. 2021 Liana Roos, TÜ haridusteaduste instituut, kutsepedagoogika nooremlektor; Karmen Trasberg, TÜ haridusteaduste instituut, hariduskorralduse lektor

Kuna kutsevalikuõpet laiemalt alles hakatakse rakendama, uuriti Tartu ülikoolis, millised on nende kutsekoolide õpetajate ja tugispetsialistide kogemused, kes on sellega juba alustanud. Iseendas kahtlemine […]

Tsentris loodi tulevikutoode

8. jaan. 2021 Annika Poldre toimetaja

Võrumaa kutsehariduskeskuse kompetentsikeskuses Tsenter valmis vana aasta lõpu eel voodi prototüüp, mille tootmisel võib olla tulevikku mitte ainult Eestis, vaid mujalgi maailmas.  Uudne on […]

Kõrgharidus

Noorte lavastajate tööd jõuavad publiku ette

15. jaan. 2021 Tiina Vapper toimetaja

Eesti Noorsooteatris esietendub peagi EMTA lavakunstikooli noorte lavastajate „Kõige all ja kohal on …“. Neljast lühilavastusest koosnev teatritükk on 30. lennu kolmanda kursuse lavastajatudengite […]

Läbirääkimiste põhitõed

15. jaan. 2021 Arno Baltin Tallinna ülikooli lektor

Autoritest Eesti keeles on ilmunud paarkümmend raamatut läbirääkimiste teemal. Neist kahe autor on Roy Lewicki – USA Ohio osariigi ülikooli emeriitprofessor, kes on teinud väga […]

Inimene

Usun inimeste muutumisvõimesse

15. jaan. 2021 Sirje Pärismaa toimetaja

Tiina Radionov on pidanud karme ameteid ja näinud nii vanglavalvuri, kriminaalhooldaja, Helsingis sõjapõgenike nõustaja kui ka erikooli sotsiaalpedagoogina inimesi, kelle elu on pea peale pöördunud. […]

Pedaste küsib. Ja Pedaste ka vastab

18. dets. 2020 Sirje Pärismaa toimetaja

Kui mees on haridusteadlane ja naine kooli õppejuht, millest siis kodus räägitakse? Ikka haridusest! Õpetajate Leht istuski ühel õhtul „salakuulajana“ Tartu ülikooli haridustehnoloogia professori, […]

Varia