Värske
Päevakorral

Distantsõpe liitis kooli ja kodu ühtseks tiimiks

29. mai 2020 Heiki Raudla peatoimetaja

Kuskil kümnendik õpilastest sattus distantsõppe käigus õppimisega raskustesse ja pidi õppeaasta lõpul kooli kohale minema. Umbes pooled said õppimisega kenasti hakkama. Õpilaste hakkamasaamine distantsõppel […]

Esimese klassi virtuaalne klassiõpetaja

29. mai 2020 Heiki Raudla peatoimetaja

Seni peamiselt põhikoolis loodusainete asendusõpetajana töötanud Vivika Jürna andis kaks kuud tunde esimese klassi õpilastele, ilma et oleks nendega kunagi varem päriselus kohtunud. Näost […]

Arvamus

Kellel on aega andekate ja tublide õpilaste jaoks?

29. mai 2020 Riin Seema, Halliki Põlda TLÜ haridusteaduste instituudi õppejõud

Sellel kevadel andekad ja tublid õpilased enam kooli oodatud pole. Kooli uksed on avatud, kuid õpetajatel tuleb järele aidata neid õppijaid, kes on teistest […]

Haridusinnovatsioon meie silme all

29. mai 2020 Alari Allika õpetaja

Muutunud olukord ühiskonnas tekitas palju küsimusi ka hariduses. Ringleb palju ideid, kuidas teha muutunud maailmas asju nii, et inimesed võimaliku kahju asemel kasu saaks. […]

Üldharidus

Kuidas matemaatikat eemalt põnevana hoida?

29. mai 2020 Raivo Juurak toimetaja

Matemaatikaõpetajate vestlusringis märgiti kolme olulist asja, mis õpilastel matemaatikahuvi üleval aitab hoida: käed-külge-meetod, vahetu suhe õpetajaga video kaudu, kiire tagasisidega ülesanded. Matemaatikaõpetajate vestlusringis jagasid […]

Kuidas on meie õpilastest saanud maailma parimad rahatargad?

29. mai 2020 Sirje Pärismaa toimetaja

PISA 2018 finantskirjaoskuse uuringu andmeil on Eesti õpilaste finantsteadmised ja -oskused maailma parimad. Millist rolli on meie noorte rahatarkuse teadmiste tippu tõusul etendanud ettevõtlusõppe […]

Tugiharidus

LÕK-koolid: kas liigne luksus või tõsine vajadus?

29. mai 2020 Tiina Vapper toimetaja

Riigi suund on kaasav haridus ja suurem osa erivajadusega õpilasi õpibki kodulähedases koolis. Mis saab riigile kuuluvatest väheneva õpilaste arvuga lihtsustatud õppekava koolidest, kuhu […]

Valmivad töövahendid erivajadusega õppijate sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamiseks ja arendamiseks

24. apr. 2020 Tiina Vapper toimetaja

Lõpusirgele on jõudmas rahvusvaheline projekt SEC4VET (Social-Emotional Competencies for Vocational Education and Training) ehk kognitiivsete häiretega noorte sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamine ja arendamine kutseõppes. Eesti […]

Alusharidus

Lasteaiaõpetaja enesetäienduse mitu tahku

22. mai 2020 Ene Tigas täiskasvanute koolitaja, endine lasteaednik

Õpetaja on pereliikmete kõrval lapse jaoks üks olulisemaid täiskasvanuid, kellest oleneb palju. Oma professionaalsuse ja pädevuse tõstmiseks peab lasteaiaõpetaja end pidevalt täiendama, uusi oskusi […]

Elvi Laats: „Mul on elus palju õnne olnud“

8. mai 2020 Tiina Vapper toimetaja

Lasteaiaõpetaja Elvi Laats tähistas 3. mail 75. sünnipäeva. Ta on töötanud selles ametis 53 aastat, viimased 33 Laeva lasteaias. „Igal aastal ütlen kolleegidele, et […]

Kutseharidus

Urvaste kool ja Valgamaa KÕK laiendavad koos kutseõpet

29. mai 2020 Annika Poldre toimetaja

Urvaste koolis omandavad õpilased põhiharidust põhikooli lihtsustatud õppekava järgi. Pärast seda võib haridusteed jätkata sealsamas, õppides elukutset. Koolil on kolm kutseõppepartnerit ja sügisest alates […]

Nutikad õpilased teevad puidust isegi hambaharju

22. mai 2020 Annika Poldre toimetaja

Kooliaasta lõpp läheneb ja seetõttu saab selleks aastaks otsa ka Võrumaa KHK kompetentsikeskuse Tsenter edukas koostöö õpilasfirmadega. Kompetentsikeskus Tsenter on suuresti suunatud ettevõtjate tegevuse […]

Kõrgharidus

Kas tüdrukud saavad poistest paremaid hindeid?

15. mai 2020 Sirje Pärismaa toimetaja

Haridusteaduslike tööde riiklikul konkursil esimese preemia pälvinud Viimsi gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kaidi Kolsar uuris oma magistritöös õpilase soo võimalikku mõju hindamisele […]

Sisekaitseakadeemia pidas aktust tavatult

24. apr. 2020 Annika Poldre toimetaja

Eesti digimaailmas toimus eelmisel nädalal märkimisväärne sündmus: esmakordselt pidas üks õppeasutus – sisekaitseakadeemia – oma sünnipäeva virtuaalselt. Sisekaitseakadeemia 28. sünnipäev ei toimunud tänavu mitte koolihoones, vaid […]

Inimene

Vivat Maie Remmel! Octoginta!

22. mai 2020 Urve Läänemets

Juubelitervitust on alati meeldiv kirjutada, eriti kui tegemist on nii huvitava ja särava mõtleja ning erudiidiga. Maie Remmel on üks vähestest Eesti teadusajaloolastest (doktoriväitekiri […]

Villio Reinsalu 90: Inimeseks olemise väärikus

8. mai 2020 Krista Aru Tartu ülikooli raamatukogu direktor

Ma pole kunagi olnud õpilane omaaegses Illuka 8-klassilises ehk tänapäevases Illuka põhikoolis, kus Villio Reinsalu oli pool sajandit (1954–2000) direktor ja õpetaja. Villio pole […]

Varia

Mooste mõisakool saja aasta pärast

29. mai 2020 Kadi Õunap, Airi Lehemets Mooste mõisakooli õpetajad

Valik Mooste mõisakooli õpilaste töid teemal „Mooste mõisakool saja aasta pärast“.  2020. aastal täitub sada aastat koolihariduse andmise algusest Mooste mõisahäärberis. Pühendasime tänavuse […]