Author Archives for Grete Teearu

Tasemetöö või e-nuhtlus?

10. märts 2023 10:05 4 kommentaari

Lõpetame ebaõnnestunud eksperimendi nimega elektrooniline tasemetöö ja teeme tasemetöö ainsal mõistlikul viisil – paberil. Veel mõni aasta tagasi toimusid 3. ja 6. klassi tasemetööd õppeaasta […]


Õpetaja, märka oma stressi!

10:00 Leave your thoughts

Haridusvaldkonna arengukava 2035 soovib, et iga õpetaja toetaks õppijat ja looks talle keskkonna oma arengupotentsiaali täideviimiseks – et rakendataks õppijakeskset lähenemist õpetamisele. Samal ajal on […]