Mis kasu on lasteaiapedagoogil ametiliidust ja ametiühingust?

18. jaan. 2013 Janika Volga, Kohila Sipsiku lasteaia liikumisõpetaja; Tiia Õun, Tallinna ülikooli dotsent

Peaaegu pool küsitluses osalenud lasteaiaõpetajatest hindas oma teadmisi ametiliitudest ning ametiühingutest pigem halvaks egakuulunud ühtegi ametiliitu, samas kuulub Soomes lasteaiaõpetajaid ja -juhte koondavasse ühendusse […]

Järgmisel sügisel jääb Tallinnas lasteaiakohata 1200 last

1. jaan. 2013

Järgmise aasta sügiseks vajab Tallinna munitsipaallasteaedadesse kohta umbes 5800 last, kirjutab ajaleht Postimees. 1. septembril 2013. läheb lasteaedadest kooli 3932 last ning uute lasteaiarühmade […]

Laste sajand ja unistuste kool

14. dets. 2012 Kairi Sepp Tallinna ülikooli pedagoogilise seminari alushariduse eriala üliõpilane

Lastel on õigus mitte kannatada oma vanemate vigade ning unistuste tõttu. Õpetajaametit ei tohiks keegi pidada üle 20 aasta, leidis Ellen Key.  Rootsi […]

Muusikaline lisategevus erirühma lastele

14. dets. 2012 K. MATSON Maarjamõisa lasteaia õpetaja

Muusikaline lisategevus nägemispuudega lastele võimaldab arendada kuulamis- ja kompimisoskust, mälu ning rütmitunnet. Tartus asub Maarjamõisa õppehaiglate läheduses pargi kõrval kena roheline maja – Maarjamõisa […]

Eesti lapsed said Helsingis oma lasteaia

13. dets. 2012 Riina Koolmeister HTM-i keeleosakonna asejuhataja

Rohkete õnnitluste ja tervitustega avatud eesti lasteaia loomist Helsingisse võib nimetada mäe liigutamiseks. Veel võib seda nimetada ühe tubli eesti naise jonnakaks järjekindluseks, tõestamaks […]

Kõikide aegade kasvatuskultuurist on midagi õppida

6. dets. 2012 Tiina Vapper

Tallinna ülikooli õppejõud, kasvatusteadlane Maria Tilk on uurinud kasvatust eri kultuurides. Ta väidab, et kasvatus on läbi aegade olnud haridusest laiem mõiste. Koolihariduse said […]

Kasvatus käib karu kaudu

30. nov. 2012 Virve Liivanõmm

Kaisukarust välja kasvanud lillakas mängukaru on lastekaitseliidu projekti „Kiusamisest vabaks” peategelane, kes õpetab nüüd juba 43 Eesti lasteaias poistele ja tüdrukutele hellust ja hoolivust. […]

Jaan Poska lasteaias elab ajalugu

19. nov. 2012 Tiina Vapper

Tallinna Jaan Poska lasteaial on head suhted Jaan Poska muuseumiga – lasteaed on seal alati oodatud külaline. Eesti tuntud riigimehe nime ei kanna lasteaed […]

1300 alla kolmeaastast last ootab Tallinnas lasteaiakohta

16. nov. 2012 Piret Tali

Perekond Mõisa kohtuasi Harku valla Teelahkme lasteaia vastu paneb küsima, kui realistlik on kohalikele omavalitsustele pandud kohustus tagada kõigile 1,5–7-aastastele lastele lasteaiakoht või kompenseerida […]

Tallinn sulges seitse lasteaeda ja avas viis

16. nov. 2012

2001. aastal suleti seitse lasteaeda, mis töötasid alakoormusega või lisaks alakoormusele ei vastanud ka sotsiaalministri määrusega kehtestatud lasteasutuse tervisekaitsenormidele, samuti puudus neis järjekord (teisisõnu […]