Sisseõpetatud abitus

27. nov. 2020 Raivo Juurak toimetaja

Abiturendid korjavad allkirju petitsioonile, millega nõuavad õigust õppida piirangute ajal koolis õpetaja juhendamisel – eriti matemaatika riigieksamiks. Üllatav petitsioon. Mõni aeg tagasi kuulsin Toomas […]

Piibelliku esiema e

27. nov. 2020 Priit Põhjala

Kui eestlane mõtleb e-tähe tähendustele, tekib tal küllap esimese asjana assotsiatsioon kodumaaga – e, see on Eesti. Võtkem kas või kõik need lühendid, kus e, […]

Kes võidab surnud õpetajast?

25. nov. 2020 Anett Pullerits õpetaja ja üliõpilane

Juhtusin kuskilt lugema arvamust, et koduõppest ei võida keegi. Mõtlesin kevadele, kus olukord oli mõneti pingelisemgi kui praegu, töökoormus kasvas hüppeliselt ja ekraani taga […]

Üldhariduse kättesaadavus on ohus

20. nov. 2020 Heiki Raudla peatoimetaja

Arvestades, et õpetajate nooremates vanuserühmades pole juurdekasv olnud piisav, ei ole tulevikus lihtne leida pensionile jääjate asemele uusi õpetajaid. Riigikontrolli värske raport osutas kurvale […]

Jagatud juhtimine polegi enam utoopia

20. nov. 2020 Aivar Haller mentor ja koolitaja

Praegu on Eesti koolijuhil Euroopa kolleegidega võrreldes suurim otsustusõigus. PGS ütleb, et direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning […]

Digi ei ole koll

17. nov. 2020 Rasmus Kits robootikaõpetaja

Vastulause Riin Seema artiklile „Digiriigi jätkuv edu sõltub digiärksusest“ Nii kurb on sellist artiklit lugeda. On väga kahju, et digist on tekitatud mingisugune koll […]