Koduse õpikeskkonna võimalused

27. märts 2020 Riin Seema Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi pedagoogilise nõustamise dotsent

Kõrvaltvaatajad ei pruugi alati mõista kodukontoris tehtava õpetajatöö mahtu. Selle artikli eesmärk ongi toetada õpetaja ellujäämist ja õpilaste tervise säilitamist koduõppel. Tean oma kogemusest […]

Loome uut kooli

27. märts 2020 Sirje Kautsaar Rapla gümnaasiumi koolijuht

Alates 13. märtsist loome uut koolikultuuri. Ootamatu kogemus on andnud meile võimaluse õpikäsitust muuta. Edukaid koole juhivad praegu meeskonnad – see on juba reaalsus. Digi […]

Võtame kriisist parima

27. märts 2020 Sirje Pärismaa toimetaja

Kriisist tuleb võtta kõik positiivne, ütles eelmises Õpetajate Lehes Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro. Kõikenäinud koolijuhti pani imestama, et kummalise vastuoluna on just nüüd […]

Oh ma vaene eesti keel …

20. märts 2020 Raivo Juurak toimetaja

Seoses koolide distantsõppele üleminekuga tuleb jälle esile üks kurb tõsiasi – eesti keele õigekirja ja grammatikareeglite harjutamiseks pole välja töötatud korralikku interaktiivsete ülesannetega programmi. […]

Sõnal sabast: Leema

20. märts 2020 Priit Põhjala

Paul Ariste on kirjutanud: „Meie kauge esivanem sai siis inimeseks, kui ta hakkas kõnelema. Keel oli, on ja leeb inimeste tähtsaim suhtlemisvahend.“ Meid ei […]