Palgakorralduse muudatused on õigustatud

18. juuni 2021 Mare Tamm Juhendi üks koostajaid ja selle katsetamises osalenud Elva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Mida muudab õpetajate töö- ja palgakorralduse nüüdisajastamise juhend õpetaja ja koolijuhi jaoks? Juhendi üks koostajaid ja selle katsetamises osalenud Elva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna […]

Ärgem kaotagem huviharidust!

11. juuni 2021 Angela Leppik innovatsioonikeskuse Innokas juhataja ja huvikooli robootikaõpetaja

Me räägime Eestist kui e-riigist, kuid kui kaua meil e-riiki veel on? Alust nii küsida annab valitsuse otsus vähendada huvihariduse rahastamist kaks korda. See […]

Talendi Eestisse toomise kunst

4. juuni 2021 Eero Loonurm haridus- ja noorteamet, Study in Estonia juht

Välisüliõpilaste õppima kutsumine on Eesti talendipoliitika üks keerulisemaid osasid. Seda seetõttu, et Eestis omandatav kvalifikatsioon peab olema konkurentsivõimeline terveks eluks ja terves maailmas. Õppimine […]

Opiqu lõksus

28. mai 2021 Vaido Niinesalu Maardu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja

Viimastel nädalatel on tekitanud palju ärevust teema, et kasutajatele seni tasuta olnud Opiqu platvorm muutub sügisest tasuliseks. Kõik algas justkui muuseas sellega, et õppekeskkonda […]

Vanemate suhtumine on muutunud

21. mai 2021 Virve Laube Pärnu linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialist

Keelekümblusprotsess on olnud pikk. Me alustasime aastal 2004 eesmärgiga, et õpilased, kes lähevad edasi kutsehariduskeskusesse ja eestikeelsetesse gümnaasiumidesse, saaksid eestikeelse õppega hakkama. Alushariduse spetsialistiga […]

Õppija meeleolu

14. mai 2021 Raivo Juurak toimetaja

On juhus ja ei ole ka, et õppija meeleolust on juttu nii meie ajalehe esiküljel seoses OECD ülemaailmse haridusfoorumiga kui ka teisel ja kolmandal […]

Eesniitja heinateol

7. mai 2021 Terje Hallik Miina Härma gümnaasiumi õppejuht (ametis aastast 2014)

Õppejuhi ülesanded erinevad kooliti. Plusse ja miinuseid on nii vertikaalsel kui horisontaalsel töökorraldusel. Vertikaalse puhul tegeleb õppejuht kindlate valdkondadega läbi kõikide kooliastmete. See on […]

Klassijuhataja on nagu treener

16. apr. 2021 Lisete Mihkelson Tallinna Tondi kooli 1. väikeklassi juhataja

Mulle on klassijuhataja roll tundunud alati loomuliku osana õpetajatööst. Ilma klassita õpetaja on justkui treener ilma meeskonnata. Kui minust sai eelmisel sügisel 1. klassi […]

Meie riik väärib hariduse tippjuhte

9. apr. 2021 Urmo Uiboleht Eesti koolijuhtide ühenduse juhatuse esimees

On suurepärane, et erasektori kaasabil on ellu kutsutud koolijuhtide praktikaprogramm, mis kannab eesmärki tõsta Eesti koolijuhtimise kvaliteeti. See annab koolijuhtidele kogemuse ja tutvumisvõimaluse nüüdisaegse […]