Eesti kool on ja jääb eesti keele koduks

19. veebr. 2021 Ingar Dubolazov HTM-i mitmekeelse ja kaasava hariduse osakonna juhataja

Eesti keele arengukava seab Eesti olulised keelepoliitilised eesmärgid ja arengusuunad aastateks 2021–2035. Lähtume arengukavas põhiseaduse üldistest väärtustest ning eesmärgist tagada eesti rahvuse, keele ja […]

Ventilatsioon talvel

12. veebr. 2021 Anti Kordemets arhitektuuribüroo ConArte KVJ insener

Praegusel külmal ajal tajutakse ventilatsiooni toimimist tavalisest teravamalt ja kiputakse seda oma klassiruumis endale ise sobivaks reguleerima – et puhuks vähem, oleks vaiksem jne. Nii […]

Keelekümblus on efektiivne õppemeetod

15. jaan. 2021 Kristjan Oad haridus- ja noorteameti õppekava ja õppevara osakonna juhataja

Keelepöördes osalevate õpetajate vestlusringist selgub, et vähem on eesti keelega probleeme nendel vene koolidel, kus kasutatakse keelekümbluse metoodikat. Keelekümblus ongi efektiivne, laste jaoks tore […]

Aitamise aeg

18. dets. 2020 Liina Peäske Toidupanga projekti- ja kommunikatsioonijuht

Jõulud on kindlasti kõige südamlikumad pühad, vähemalt Eestis. Me ei pea Toidupangas kalendrisse vaatamagi, et aru saada, millal detsember kätte jõuab. Tajume seda enda […]

Siseministeeriumi meetmed ja plaanid

11. dets. 2020 Aivi Sirp Siseministeeriumi personalipoliitika osakonna juhataja

Politseiametnike ja päästjate õppekohtade arvu ja vastuvõtu suurendamine võiks teatud määral olla väljapääs saabuvast tööjõukriisist neil ametikohtadel, kuid see sõltub erialast ja haridustasemest. Politsei […]