Keelekümblus on efektiivne õppemeetod

15. jaan. 2021 Kristjan Oad haridus- ja noorteameti õppekava ja õppevara osakonna juhataja

Keelepöördes osalevate õpetajate vestlusringist selgub, et vähem on eesti keelega probleeme nendel vene koolidel, kus kasutatakse keelekümbluse metoodikat. Keelekümblus ongi efektiivne, laste jaoks tore […]

Aitamise aeg

18. dets. 2020 Liina Peäske Toidupanga projekti- ja kommunikatsioonijuht

Jõulud on kindlasti kõige südamlikumad pühad, vähemalt Eestis. Me ei pea Toidupangas kalendrisse vaatamagi, et aru saada, millal detsember kätte jõuab. Tajume seda enda […]

Siseministeeriumi meetmed ja plaanid

11. dets. 2020 Aivi Sirp Siseministeeriumi personalipoliitika osakonna juhataja

Politseiametnike ja päästjate õppekohtade arvu ja vastuvõtu suurendamine võiks teatud määral olla väljapääs saabuvast tööjõukriisist neil ametikohtadel, kuid see sõltub erialast ja haridustasemest. Politsei […]

Rahvusvahelises koostöös õnnelikumaks õpetajaks

4. dets. 2020 Merit Karise Kuressaare ametikooli disaini suuna ja Tartu kunstikooli õpetaja, Erasmus+ strateegilise koostööprojekti DesignSTEM juht

„Mina muutusin õpetajana Erasmus+ projektis totaalselt. Ma pole enam robot-õpetaja, vaid pean oluliseks õpilastega sideme loomist, neis huvi äratamist eriala vastu. Kui saabus koroonakarantiin, […]

Sisseõpetatud abitus

27. nov. 2020 Raivo Juurak toimetaja

Abiturendid korjavad allkirju petitsioonile, millega nõuavad õigust õppida piirangute ajal koolis õpetaja juhendamisel – eriti matemaatika riigieksamiks. Üllatav petitsioon. Mõni aeg tagasi kuulsin Toomas […]

Jagatud juhtimine polegi enam utoopia

20. nov. 2020 Aivar Haller mentor ja koolitaja

Praegu on Eesti koolijuhil Euroopa kolleegidega võrreldes suurim otsustusõigus. PGS ütleb, et direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning […]

Käitle hellalt!

13. nov. 2020 Jako Salla sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juht

Kui koroonast tingitud füüsilise tervise probleemid ohustavad ennekõike vanemaealist elanikkonda, siis noorematele toob see sagedamini kaasa kannatusi vaimse tervise vallas. Lapsi, kes on endalt […]

Olulise tähtsusega riiklik küsimus

6. nov. 2020 Heidy Purga riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees Reformierakond

Kultuurikomisjonis toimunud arutelude ja ärakuulamiste järel on tekkinud üsna selge muster teemadest, mida on korduvalt tõstatanud aruteludes osalejad. Lisaks on oluliste fookusteemade kõrval tulnud […]