Õppija meeleolu

14. mai 2021 Raivo Juurak toimetaja

On juhus ja ei ole ka, et õppija meeleolust on juttu nii meie ajalehe esiküljel seoses OECD ülemaailmse haridusfoorumiga kui ka teisel ja kolmandal […]

Eesniitja heinateol

7. mai 2021 Terje Hallik Miina Härma gümnaasiumi õppejuht (ametis aastast 2014)

Õppejuhi ülesanded erinevad kooliti. Plusse ja miinuseid on nii vertikaalsel kui horisontaalsel töökorraldusel. Vertikaalse puhul tegeleb õppejuht kindlate valdkondadega läbi kõikide kooliastmete. See on […]

Klassijuhataja on nagu treener

16. apr. 2021 Lisete Mihkelson Tallinna Tondi kooli 1. väikeklassi juhataja

Mulle on klassijuhataja roll tundunud alati loomuliku osana õpetajatööst. Ilma klassita õpetaja on justkui treener ilma meeskonnata. Kui minust sai eelmisel sügisel 1. klassi […]

Meie riik väärib hariduse tippjuhte

9. apr. 2021 Urmo Uiboleht Eesti koolijuhtide ühenduse juhatuse esimees

On suurepärane, et erasektori kaasabil on ellu kutsutud koolijuhtide praktikaprogramm, mis kannab eesmärki tõsta Eesti koolijuhtimise kvaliteeti. See annab koolijuhtidele kogemuse ja tutvumisvõimaluse nüüdisaegse […]

Tahaks juba teatrisse!

26. märts 2021 Tiina Vapper toimetaja

Tänavune teatrikuu on eriline, sest möödus kordagi teatris käimata. Teatrid nagu kõik teisedki kultuuriasutused on koroonapandeemia tõttu suletud, keegi ei oska öelda, kui kauaks. […]

Projektõppe mõte

19. märts 2021 Edgar Krull TÜ emeriitprofessor

Eestist on saanud ESERO liige ja käesolevas lehenumbris annavad Heli Lätt Tartu observatooriumist ja Ingrid Rõigas Viimsi gümnaasiumist ülevaate, kuidas kosmoseharidus ühe huviarenduse rakendusena […]

Nõuete täitmisega tulevad toime pooled hinnatuist

12. märts 2021 Kaija Kumpas-Lenk Harno Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri (EKKA) arendusjuht

EKKA on 2018. aastast HTM-i ülesandel töötanud välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi. Eesmärk on motiveerida koolitusasutusi pakkuma kvaliteetseid koolitusi, mis lähtuvad õppija vajadustest, võimetest […]

Tee või ära tee

5. märts 2021 Alo Savi Põlva gümnaasiumi direktor

Sain õppealajuhatajaks 2011. ning direktoriks 2013. aastal. Üks oluline õppetund noore juhina puudutab töömahtu. Tihtipeale tõustakse koolijuhiks spetsialisti (õpetaja) ametikohalt. Nii ka mina – olin […]

Lasteaednikud hakkavad väsima

26. veebr. 2021 Eda-Mai Tammiste Anija valla lasteaedade direktor

Paari nädala pärast saab aasta sellest, kui Eestis kehtestati eriolukord. Möödunud aasta alguses ei osanud keegi uneski näha, et saabub selline aeg, milles me […]