Kui hariduspõllule jääb pikk täitmata vagu

21. märts 2014 Hendrik Agur Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor, Gunnar Polma kolleeg ja mõttekaaslane

Lihtsaid mõtteid, meenutades Gunnar Polmat Kurb uudis hea kolleegi ja pikaaegse koolijuhi Gunnar Polma lahkumisest tekitas vaakumi, nõutustunde ja vastuseta küsimuse: miks küll? Ülekohtune. […]

Vähem hindamist, rohkem toetamist

14. märts 2014 Britt Vahter Rõuge põhikooli hoolekogu esimees

Mulle meeldib väga Anatole France’i ütlus „Et seedida teadmisi, peavad need olema isuga alla neelatud”. Kuni Eesti koolis omandatakse teadmisi peaasjalikult hinnete pärast, ei […]

Kui kooli tuleb uusimmigrandi laps

14. märts 2014 Aigi Kivioja õiguskantsleri nõunik

Kuigi mitte-eestlastest sisseränne pole Eestit taasiseseisvumise järel (veel) märkimisväärselt puudutanud, ei ole tegu siiski haruldase olukorraga. Seetõttu pole enam uudis, et Eesti koolides õpib […]

Kirjaoskajast finantskirjaoskajaks

7. märts 2014 Katrin Talihärm Eesti Pangaliidu tegevdirektor

Rahateemasid võiksid koolides õpetada finantsteenuste pakkujad. Nii arvab Eesti pangaliidu finantshariduse toimkonna ja SEB panga esindaja Triin Messimas. Et õpilased on selleks valmis, seda […]

Vaimu arendamine või võimu näitamine?

7. märts 2014 Pille Liblik haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja

Õppimise ja õpetamise lahutamatu osa, mis seob õppeprotsessi tervikuks, on hindamine. Hindamine on põimunud tihedalt läbi õppimisele ja õpetamisele seatud eesmärkidega, mis on põhikooliõpilasele […]

Huvitava Kooli tegevus sai paika

7. märts 2014 Sandra Lillemaa Huvitava Kooli kommunikatsiooni ­koordinaator

Tartu ülikooli ajaloomuuseumis toimus 28. veebruaril Huvitava Kooli II mõttekoda, kus ligi 70 inimest algatust toetavatest organisatsioonidest arutasid, milliste näitajate alusel koolide huvitavust hinnata, […]