Paljuteadja või mõistja?

20. sept. 2013 Toomas Jürgenstein Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetaja

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo augustikuine mõte koolis toimuva õpilasele huvitavaks muutmisest ja ainekavade ulatuslikust ülevaatamisest („Kas Eesti kool on huvitav?”, ÕpL 23.08) tõi […]

Murelapseks õpikud

20. sept. 2013 Kalle Kulbok Tartu Kesklinna Kooli hoolekogu esimees

Kevadel saatis Tartu koolijuhtide ühendus haridus- ja teadusministrile kirja, milles juhtis tähelepanu mitmele õppekirjandusega seotud hinna-, kvaliteedi- ja kaaluprobleemile. Koolijuhid leidsid, et need mured […]

Vererõhu mõõtmisest

20. sept. 2013 Raivo Juurak

Teisipäeva hommikul kell kümme avalikustas sihtasutus Innove 2013. aasta riigieksamite statistika. Täpselt samaks ajaks, kella kümneks, kutsuti ajalehtede haridustoimetajad Suur-Sõjamäele Innovesse väiksele selgitusele, kus […]

Ettevaatust, jalgrattur kõnniteel!

13. sept. 2013 Indrek Sirk liiklusjurist

Liiklusreeglite loomisest alates on ikka kehtinud põhimõte, et sõidukid ja jalakäijad liiguvad eraldi teeosadel. Viimase sajandiga on aga liikluspilt oluliselt muutunud – autode arv […]

Mida lapsed tahavad?

13. sept. 2013

Sina räägid siis, kui kana pissib!” hõikas üks jõngermann. – „Praekana!” täpsustas teine. Mõlemad naersid ennast oimetuks. Vanasti kasvatati sellise manitsusega lapsi. Ei mingit […]

Riigieksamid – Eesti hariduse oluline väärtus

13. sept. 2013 Madis Somelar Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi juhatuse esimees, õpetaja-metoodik

Kui riigieksamite süsteemi muutma hakati, rõhutati vajadust suurendada rõhuasetust reaalainetele. Kõneldi vajadusest tõsta eksami sooritamise lävendit 20%. Kahjuks on praeguseks kujunenud olukord kaugenenud esialgsest […]

Otsitakse õpetajat?

12. sept. 2013 Tarvo Siilaberg Tartu Luterliku Peetri Kooli direktor

Juba pikemat aega ei vasta koolivõrk Eesti demograafilisele situatsioonile, mida viimasel paaril kümnendil on iseloomustanud negatiivne iive, elanikkonna koondumine linnadesse ja väljaränne. Sellest aspektist […]

Kristi Vinter: Veel kord haridusuuendusest

10. sept. 2013 Kristi Vinter TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi direktor

Õppeaasta algus on inspireerinud paljusid inimesi agaralt hariduse üle arutlema ning ka Õpetajate Lehes on viimastel nädalatel ilmunud mitu mõtlemapanevat artiklit. Kõigi nende ühiseks […]

Kui nutt tuleb kooli…

9. sept. 2013 Anto Veldre RIA infoturbe ekspert

Erinevatel konverentsidel on palju räägitud turvalisusest. Turvaline on nii koolitee kui ka koolis olek. Ühtlasi on meie õpilased (ning ka koolid) astunud sammu edasi […]