Pehmelt öeldes ehmatus

17. jaan. 2014 Vello Kukk elektriinsener

See oli eelkõige ehmatus, mis mind tabas, kui kuulsin uudist, et koolis ei tohi esmaspäeviti ja reedeti kontrolltöid teha. Üks tähtis riigiametnik teatas teisele, […]

Õigusest kasutada sõnu ja käsi

17. jaan. 2014 Loone Ots Eesti Lastekaitse Liidu president

Ühes Lõuna-Eesti koolis olla direktor raputanud esimese klassi poissi. Too olla enne mitu korda roppu sõna pruukinud. Mõlemad olla maha jahtunud ja mõistnud, et […]

Mure looduse ja tehnika huvihariduse pärast

17. jaan. 2014 Mare Müürsepp TLÜ algõpetuse osakonna dotsent

Tehnikahuvihariduse ringe-klubisid on Eesti koolide juures väga vähe. Tallinna ülikooli klassiõpetajate lõpukursus tegi sel aastal seminaritööna ülevaate kümnes maakonnas pakutavast huvitegevusest, et selgitada välja, […]

Ole huvitav, aga mitte liiga

20. dets. 2013 Mare Rossmann õpetaja

On puhkenud mõttevahetus, kuidas muuta koolielu huvitavamaks. Ka vene ajal oli õpetajaid, kes peale kohustuslike eesmärkide, milleks olid iga tunni puhul õpetuslikud, kasvatuslikud ja […]

Turutõrkest tulevikuliselt

20. dets. 2013 Karl Martin Sinijärv kirjanik

On hea, et enne aasta lõppu mõtlesid inimesed kultuuriajakirjandusele. Oli see põhjus siis, mis ta oli. Mõeldagu edasi. Ja tellitagu. Miks? Vastus lihtne. Argimeediast […]

E-õpe on tulnud, et jääda

20. dets. 2013 Raivo Juurak

Euroopa Liit kavatseb suurendada juba lähiaastatel koolides e-õppe mahtu kümneid kordi ehk teha Euroopa Tiigrihüppe. Eesti on juba praegu maailmas tuntud kui e-riik. Lisaks […]

Enam õuesõpet

20. dets. 2013 Maris Hellrand Huvitava Kooli nõukoja liige, vabakutseline meediakonsultant

Esimese väikse sammuna võiks põhikoolis ja eriti algkoolis lihtsate vahenditega suurendada õuesõppe osakaalu. Kurdetakse, et lapsed on väsinud ja pikk pime talv rõhub. Seetõttu […]

6. klassi õpilase huvitav kool

20. dets. 2013 Kristi Klaasmägi Huvitava Kooli nõukoja liige, Noored Kooli tegevjuht

Ma juba ootan esmaspäeva hommikut, eriti ajaloo projekti. Esitame seda hoopis inglise keele tunni ajal, aga ajalooõpetaja andis meile ülesanded ja juhendab ettevalmistusi. Geograafiaõpetaja […]

Et erilised lapsed saaksid õppida!

20. dets. 2013 Ain Ostrat Tartu Kroonuaia kooli direktor

Haridus- ja teadusministeerium on käsile võtnud väga vajaliku töö – hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse nüüdisajastamise. Probleem ei ole lihtne, kuna hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste […]