EHL: Jõulurahus vaikivasse ajastusse?

18. dets. 2013 Reemo Voltri Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees

Eesti Haridustöötajate Liit suurima haridusvaldkonna töötajaid koondava organisatsioonina avaldab otsustavat protesti ministeeriumidele kooskõlastusringile saadetud kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu suhtes. Eelnõu puudutab […]

Heategevus ja jõululaadad

13. dets. 2013 Tiina Vapper

Kooliinimestega vesteldes ja koolide kodulehekülgi uurides selgub, et vähe on koole, kus pühade eel ei toimuks heategevuslikku jõululaata, kontserti, oksjonit, loteriid või koguni kõiki […]

Noortekeskus aitab nii noori kui ka vanu

13. dets. 2013 Heidi Paabort Huvitava Kooli nõukoja liige, Eesti avatud noortekeskuste ühenduse tegevjuht

Noortekeskuste toetusprogrammid pakuvad aineõpetajaile abi tundide läbiviimiseks. Tänapäeval on noorsootöö koolides esindatud peamiselt huvitegevuse kaudu. Järjest enam teevad koolidega koostööd aga ka noortekeskused. Noortekeskuste […]

Pokudest ja mutionust

13. dets. 2013 Maie Tuulik kasvatusteadlane

Vaatasin koos kuueaastase pojapojaga Estonia talveaias lastelavastust „Pokude aastaring”. Üks väike tüdruk hakkas suuri ja hirmuäratavalt kahisevaid Pokusid nähes lohutamatult nutma, surus end ema […]

Teadushuviharidus – kas ainult nohikutele?

13. dets. 2013 Arko Olesk teadusajakirjanik, Tallinna ülikooli kommunikatsiooni instituudi nooremteadur

Teaduse populariseerimine Eestis tähendab valdavalt noortele suunatud tegevust. Meie peamine soov on teadust huvitavaks tehes ja kaasalöömisvõimalust pakkudes suunata nende karjäärivalikuid, valdavalt loodusteaduste suunas. […]

Kaasavast haridusest tavakoolis

13. dets. 2013 Maia Punak tavakooli eesti keele õpetaja

Vallo Reimaa ja Maris Vilmsi arvamused 29. novembri Õpetajate Lehes puudutasid mind otseselt, sest olen koolis töötanud 23 aastat ja selle aja jooksul näinud […]

Mis saab erikoolidest?

13. dets. 2013 Mai Soon TLÜ õigusakadeemia magistriõppe üliõpilane

Erivajadustega laste olukorra parandamiseks tuleb üle vaadata erikoolide rahastamise põhimõtted, koolihooneid ümber ehitada ning seadusi muuta. Haridusministeeriumi koolivõrgu juhi Kalle Küttise sõnul töötab ministeerium […]

EHIS-e täitmine eeldab koolituskursusi

13. dets. 2013 Anne Põldmaa EHIS-e kooliadministraator

Koolid said HTM-ist meeldetuletuse, et EHIS-es oodatakse õpetajate ja tugispetsialistide ametikohtade andmetesse koormuse märkimist. Lisatud oli, et õpetaja üldtööaeg on 35 tundi nädalas ja […]