Selge prioriteet: koolieelne haridus

7. veebr. 2020 Urve Läänemets haridusekspert

Kuigi haridust käsitletakse eelkõige süsteemina, alates koolieelsest ehk lasteaiaharidusest ja lõpetades täiskasvanuõppega eri vanusegruppidele, peeti seekordsel maailma haridusfoorumil vajalikuks pöörata erilist tähelepanu õppimise alustamisele […]

Pädevuse kiituseks

7. veebr. 2020 Jaan Kõrgesaar Tartu ülikooli emeriitprofessor

Küllap leidub lapsi ja noorukeid, kelle õpetamine seisnebki arenguks soodsate tingimuste loomises. Selliste laste ja noorukite õpe (kui soovitakse, siis „õppeprotsess“) ei küüni tavaliselt […]

Asendaja on ka õpetaja

7. veebr. 2020 Heiki Raudla peatoimetaja

Meie seekordne päevateema kutsub esile vastuolulisi mõtteid, sest samal ajal kui juba aastaid räägitakse õpetajate puudusest koolides, on pea iga kuuga üha rohkem neid […]

Sõnal sabast: Ruja

7. veebr. 2020 Priit Põhjala

Enamikule inimestele seostub see pealkiri ilmselt 1970.–1980. aastate tuntud rokkansambliga. Vähem inimesi teab ansambli nime aluseks oleva sõna sünnilugu ja tähendust, mida ei leia […]

Mida on vaja hariduse ümberkujundamiseks?

31. jaan. 2020 Urve Läänemets haridusekspert

Londonis toimus 19.–22. jaanuarini järjekordne maailma haridusfoorum (World Education Forum), mis on suurim maailma haridusministrite ja haridusega tegelevate organisatsioonide (nt UNESCO, World Bank, Aasia […]

Malta äratas mõtteid

31. jaan. 2020 Annika Poldre toimetaja

Malta, Euroopa Liidu väikseim riik nii pindalalt kui rahvaarvult, korraldab oma koolinoortele karjääriõpet väga edukalt – nii tundus selleteemalisel konverentsil kuuldud ettekande põhjal. Kui kümne […]

Keelekaste: Uex pax Sax

31. jaan. 2020 Priit Põhjala

Itaalia semiootik, popkultuuri uurija Marcel Danesi on X-tähe näitel kirjutanud sellest, kui palju lisaväärtusi võib üks tähendusrikas täht anda tootele, mille külge ta müügiedu […]