Milline on täiskasvanute koolitaja digipädevus?

19. märts 2021 Katrin Karu, PhD, Tallinna ülikooli andragoogika lektor; Sigrid Aruväli, Tallinna ülikooli andragoogika külalisõppejõud

Mida on õppida koroonakriisist – kui lähtuda täiskasvanute koolitaja digipädevuse aspektist? Eriolukorra tõttu toimunud muutused koolikorralduses on mõjutanud üld-, kutse- ja kõrgharidust, aga ka täiskasvanuõpet. […]

Projektõppe mõte

19. märts 2021 Edgar Krull TÜ emeriitprofessor

Eestist on saanud ESERO liige ja käesolevas lehenumbris annavad Heli Lätt Tartu observatooriumist ja Ingrid Rõigas Viimsi gümnaasiumist ülevaate, kuidas kosmoseharidus ühe huviarenduse rakendusena […]

Keele ja meele mallistamisest

19. märts 2021 Rainis Toomemaa tõlkija ja mikrobioloog

Iga vanem taotleb last vermida enda sarnaseks, vähemasti „teiste“ sarnaseks. Suurim häda on aga see, kui kui lapsest saab „omamoodi“, „iseenda moodi“, sest „teisitimõtlemine […]

Koduõpe kui muutuste kasvulava

12. märts 2021 Irja Toots, Kadi Künnapuu Tartu luterliku Peetri kooli koduõppekoordinaatorid

Koduõpet koordineerivad koolid väärtustavad iseseisvust, enesejuhtimist ja õpioskusi harjutava õppija pingutust, sest see on suunatud tema tulevikku. Ka distantsõpe on tulemuslikum koolides, kus mõistetakse, […]

Nõuete täitmisega tulevad toime pooled hinnatuist

12. märts 2021 Kaija Kumpas-Lenk Harno Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri (EKKA) arendusjuht

EKKA on 2018. aastast HTM-i ülesandel töötanud välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi. Eesmärk on motiveerida koolitusasutusi pakkuma kvaliteetseid koolitusi, mis lähtuvad õppija vajadustest, võimetest […]

Sõnal sabast: Näts

12. märts 2021 Priit Põhjala

1970. aastate lõpus tuli kauplustes müügile uudse nimetusega toode, Kalevi viiekümnekopikane apelsininäts. Uudseks ei teinud toote nimetust muidugi sõna „apelsin“. Seda teati tol ajal […]