Kas lahendame kriisi või loome tulevikku?

24. apr. 2020 Margit Sellik TLÜ haridusteaduste instituudi turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

Kuidas kujundada ümber õppeprotsessi ning luua tingimusi õpetajate (koos)tööks? Selles küsimuses jagavad kogemusi Tallinna ülikooli „Tulevikukooli“ arendusprogrammis tegutsevad koolid, kes muu hulgas kirjeldavad, milliseid […]

Sõnal sabast: Olme

17. apr. 2020 Priit Põhjala

Olme – eluolu, igapäevaelu, päevast päeva korduv eluring oma korralduse, tarvete ja tingimustega. Olmeasjad, olmemured, olmevajadused. Olmeasutus, olmekaup, olmeprügi. Olmepiigad. Linnarahva olme ja maarahva olme, […]

Inimeseks kasvamisest individuaalsel õpirajal

9. apr. 2020 Airi Liimets kasvatusfilosoof ja kasvatusteadlane

Kuidas seostuvad kaks fenomeni: inimeseks kasvamine ja individuaalsed õpirajad? Millest on haridusavalikkuses seni seoses individuaalsete õpiradadega kõneldud? Konverentsi kutsel olevast tekstist sain teada, et […]