Koroonakriis on mõjutanud õpilaste edasijõudmist ja eksamiteks valmisolekut. Kuidas tasandada lünki õpilaste teadmistes? Kas tänavused lõpueksamid toimuvad?

12. veebr. 2021 Kristi Vinter-Nemvalts haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler

Haridus- ja teadusministeeriumi välja pakutud väljumisstrateegia näeb ette mitmeid tegevusi, mis toetavad koole kriisi mõjude tasandamisel, muuhulgas tasanduskursuste pakkumist ja lisa-aasta läbimise võimaluse loomist […]

Põhikooli lõpueksamitest ei tohi loobuda!

12. veebr. 2021 Krista Mägi õpetaja, aasta õpetaja 2002

ERR-i uudis „Ministeerium kaalub põhikooli lõpetamise lahtisidumist eksamitest”“(02.02) https://www.err.ee/1608095308/ministeerium-kaalub-pohikooli-lopetamise-lahtisidumist-eksamitest kinnitab, et haridus- ja teadusministeeriumi kinnisidee põhikoolieksamitest loobuda on jõudnud uuele ringile. 2019. aastal jõuti […]

Long live võõrkeeleõpe!

12. veebr. 2021 Kati Bakradze, EVÕL-i juhatuse liige, Tallinna ühisgümnaasium; Marika Peekmann, EVÕL-i juhatuse liige, Tartu ülikool

22. jaanuari Õpetajate Lehes käsitles Tuuli Oder oma artiklis „Võõrkeeleaasta 2020: tagasi- ja edasivaade“ õpetajate üleüldiseid murekohti praegusel distantsõppe ajal. Aga meile tundub, et võõrkeeleõpetajate […]

Sõnal sabast: Õduma

12. veebr. 2021 Priit Põhjala

Õdus küünlavalgus, ahi köeb õdusalt, lumiste õhtute õdusus … Sõnad „õdus“, „õdusalt“ ja „õdusus“ on kaunis sagedad ja harjumuspärased, vähem aga teatakse ja osatakse kasutada […]

Ventilatsioon talvel

12. veebr. 2021 Anti Kordemets arhitektuuribüroo ConArte KVJ insener

Praegusel külmal ajal tajutakse ventilatsiooni toimimist tavalisest teravamalt ja kiputakse seda oma klassiruumis endale ise sobivaks reguleerima – et puhuks vähem, oleks vaiksem jne. Nii […]