Urve Läänemets 75

19. aug. 2022 Maie Tuulik

Urve on sitke ja viljakas publitsist, õpetaja ja haridusteadlane. Kus on tema töökuse ja sirgjoonelisuse juured, mis toidab tema elujõudu? Vastused noppisin välja tema […]

KAHEKÕNE. Oleme kahe gigandi vahel

20. mai 2022 Sirje Pärismaa toimetaja

Esimest korda said kahekõneks kokku kutsekoolide juhid: Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin ja Tallinna Majanduskooli direktor Triin Laasi-Õige. Kas nende argipäev erineb üldhariduskoolijuhtide omast? […]