Kannapööre kaitseväest koolijuhiks

19. veebr. 2016 Sirje Pärismaa

Raigo Prants kandideeris Järva-Jaani gümnaasiumi direktoriks põhjusel, mida pole varem kuulnud vist ükski konkursikomisjon – et muuta noorte suhtumist Eesti riigikaitsesse. Kaitseväeteenistusest tsiviilellu naasnud […]

Õpetada elu on ainest tähtsamgi

29. jaan. 2016 SIRJE PÄRISMAA

„Noored kooli” süsteemi võiks laiendada ja miks mitte ülikooli õpetajaõppega tihedamalt siduda. Meist tehti programmis poole aastaga üpris küpsed õpetajad. Õppisime ettevalmistuse käigus lahendama […]