Uus kogumik annab ülevaate laste käekäigust

18. märts 2021 Andra Reinomägi, õiguskantsleri nõunik, ja Dagmar Kutsar, kogumiku toimetaja

Õiguskantsleri kantselei eestvedamisel on jõudnud lugejate ette kogumik „Lapsed Eesti ühiskonnas“, mis annab mitmekülgse ja eri valdkondi kajastava ülevaate laste olukorrast. Eestis elab 2020. […]

Julgete otsingute aeg

12. märts 2021 Ülle Matsin HTM-i riigigümnaasiumite rajamise koordinaator

Nüüdseks juba terve aasta on koolide õppe- ja kasvatustöö kestnud COVID-19 piirangute tingimustes. Selle teekonna dünaamika, mis on hariduse vormi ja sisu mõjutanud, jätab […]

Oleme samal lainel ka kaugõppe ajal

12. märts 2021 Marjeta Venno, ProTERA direktor; Erli Kontkar, ProTERA õppejuht

Motivatsiooni hoidmine ja kasvatamine on ProTERA-s läbiv eesmärk kogu kolmanda kooliastme, eriti  aga 9. klassi lõpetajate jaoks, sest eesseisvad lõpueksamid ning uutesse koolidesse sisseastumiseks valmistumine […]