Ajalugu on suur fantaasia

11. märts 2016 ANNELI PILLIROOG Mauruse kirjastuse turundusjuht

Sirje Pallo on ajaloo ja selle õpetamisega väga lähedalt seotud – ta on Eesti ajaloomuuseumi peavarahoidja ja Tallinna vaba Waldorfkooli gümnaasiumiosa ajalooõpetaja ning Mauruse […]

Uus „Vana Tallinn”

11. märts 2016 JAAN TAMM arheoloog

Eelmise aasta lõpus tuli müügile uues kuues Tal­linna ajaloo huvilistele hästi tuttava akadeemiliste artiklite kogumiku „Vana Tallinn” 26. number. Ajaloolist õiglust silmas pidades oleks […]

Mida on 6. klassi töövihikute koostamisel silmas peetud?

11. märts 2016 KATRIN MARTSIK Rocca al Mare kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, Mauruse 6. klassi ajaloo töövihikute autor:

Töövihikuid koostades lähtusin nii etteantud raamidest kui ka oma kogemustest õpetajana. Töövihiku roll on tänapäevases klassitunnis oluliselt muutunud. „Kuldne trio” – õpik, töövihik, vihik […]

Eesti keel Eesti ülikoolis

11. märts 2016 KARL KELLO

Eelmise aasta lõpus Tallinna teadlaste majas peetud mõttevahetusest nn Oki raporti kohta jäi meeldejäävana kõlama tõdemus, et 40 kirja sisu on taas aktuaalseks muutunud, […]

Mälestuste­raamatud – lähiajalugu kaante vahel

11. märts 2016 Karl Kello

On üks liik raamatuid, mis näib jäävat veidi kõrvale ajalookirjanduse austusväärsest seltskonnast – need on mälestusteraamatud. Tasub tõesti sirvida raamatukaupluste elulookirjanduse riiuleil leiduvat kirjavara. […]

Kas koolis on kohta humanitaar­teaduslikule metodoloogiale?

11. märts 2016 Jaanus Kangur religiooniantropoloog

Kas humanitaar­teadused on ka teadused? Ingliskeelses maailmas tehakse selget vahet teaduse (science) ja humanitaaria (humanities) vahel. Teaduse all mõeldakse reaalaineid ning humanitaaria valda jäävad […]