Ajalugu on suur fantaasia

11. märts 2016 ANNELI PILLIROOG Mauruse kirjastuse turundusjuht

Sirje Pallo on ajaloo ja selle õpetamisega väga lähedalt seotud – ta on Eesti ajaloomuuseumi peavarahoidja ja Tallinna vaba Waldorfkooli gümnaasiumiosa ajalooõpetaja ning Mauruse […]

Uus „Vana Tallinn”

11. märts 2016 JAAN TAMM arheoloog

Eelmise aasta lõpus tuli müügile uues kuues Tal­linna ajaloo huvilistele hästi tuttava akadeemiliste artiklite kogumiku „Vana Tallinn” 26. number. Ajaloolist õiglust silmas pidades oleks […]