Kahtluse all on kirjatehnika

2. märts 2018 Airi Kukk Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi dotsent

Pedagoogikas käivad teemad ringiratast – teatud aja möödudes muutuvad iseenesestmõistetavad nähtused justkui iganenuks ning nende elujõulisust tuleb uuesti tõestada. Praegu on seatud kahtluse alla kirjatehnika, […]

Uurimuslik õpe ergutab algklassilaste loodushuvi

2. märts 2018 Inge Timoštšuk Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi algõpetuse ja alushariduse didaktika dotsent

Inge Timoštšuk uuris „Küsimiksi” projektis koos õpetajatega uurimusliku õppe rakendamist esimese kooliastme loodusõpetuse tundides. Millised olid tulemused? Eesti kooliõpilaste loodusalaste teadmiste tase on […]