Julgete otsingute aeg

12. märts 2021 Ülle Matsin HTM-i riigigümnaasiumite rajamise koordinaator

Nüüdseks juba terve aasta on koolide õppe- ja kasvatustöö kestnud COVID-19 piirangute tingimustes. Selle teekonna dünaamika, mis on hariduse vormi ja sisu mõjutanud, jätab […]

Oleme samal lainel ka kaugõppe ajal

12. märts 2021 Marjeta Venno, ProTERA direktor; Erli Kontkar, ProTERA õppejuht

Motivatsiooni hoidmine ja kasvatamine on ProTERA-s läbiv eesmärk kogu kolmanda kooliastme, eriti  aga 9. klassi lõpetajate jaoks, sest eesseisvad lõpueksamid ning uutesse koolidesse sisseastumiseks valmistumine […]