Hää pää toit sada kätt!

14. veebr. 2020 Kersti Kivirüüt SA Innove sotsiaalainete ja karjääriõppe peaspetsialist

See Lõuna-Eestist pärit vanasõna võiks sobida kenasti karjääriõppe motoks. Ei tohiks üldhariduse karjääriõppes olla vähimat eesmärki, kui tagada igale Eesti koolis õppivale noorele maksimaalselt […]

Tulevik peegelpildis

14. veebr. 2020 Mare Lehtsalu Eesti karjäärinõustajate ühingu juhatuse liige

Iga tulevikku ja oma karjääri kavandav noor jõuab ühel hetkel ristteele, kus on vaja teha valik. Nii värske rahvusvaheline OECD uuring kui ka hiljutisel […]

Samm karjääriteel kutsevalikuõppe abil

14. veebr. 2020 Virve Kinkar SA Innove kutsehariduse peaspetsialist

Endale huvipakkuva ja oma eeldustele vastava eriala valimine on paljudele noortele tõsine katsumus. Karjääri kujundamist ja juhtimist võimaldavad pädevused, nagu eneseteadlikkus, otsustamisküpsus, oskus seada […]

Kuidas sünnivad insenerid?

14. veebr. 2020 Kairi Järv Eesti teadusagentuuri TeaMe+ programmi koordinaator

Ei saa kuidagi alahinnata valiku olulisust, kui otsustad, millist karjääriteed käima hakata. Infoküllases keskkonnas on valimine keerulisem kui olukorras, kus infot napib, ja professionaalne […]