Milline on võõrkeelseim võõrkeel?

25. jaan. 2019 Tuuli Oder PhD, Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi õppejuht

Eestis paistab olevat alanud konkurss võõrkeelseima võõrkeele auhinnale, kus inglise keel on juba ette määratud kaotajaks. Aina sagedamini on kuulda arvamust, et inglise keel […]

Murepilved soome keele õppe kohal

25. jaan. 2019 Eesti soome keele õpetajate selts, Soome Instituut

Käesoleval õppeaastal saab Eestis soome keelt õppida 42 üldhariduskoolis ja õpilasi on kokku 1318. Soome keele õpe on muutunud taas populaarsemaks, kui arvestada õpilaste […]

Elasin rolli sisse ja pean korda tänaval, kinos ja teatriski

25. jaan. 2019 Sirje Pärismaa toimetaja

Õppeaasta alguses astus Tallinna prantsuse lütseumi pere ette uus noor direktor Peter Pedak. varem on ta olnud ametikohtadel välisministeeriumis ja ka diplomaatilisel tööl. […]

Keel avalikus ruumis kui võõrkeeletunni materjal

25. jaan. 2019

Lisaks loodus- ja linnamaastikele ümbritsevad meid igapäevategemistes ka keelemaastikud, mida on erialakirjanduses hakatud nimetama linguistic landscape. Tekstid, muusika, teadaanded, pildid ja sümbolid peavad […]

Ameerika keskused kutsuvad külla!

25. jaan. 2019 Epp Kirss Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuse nõustaja

Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus Tallinna tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory ootab külla kõiki, kel soov õppida Ameerika Ühendriikides, vajadus arendada oma inglise keele oskust […]

Nii võõr- kui ka emakeeletunnis peab lastel olema põnev

25. jaan. 2019 Tanel Lepsoo TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži asedirektor

Kuuldused sellest, et noored ei taha enam inglise keele õpetajaks õppida, ei pea paika, kinnitasid vestlusringis Tartu ülikooli inglise keele õpetajate koolitaja Ülle […]

CLIL ja MINT – saksa keele lõimimisest loodusteaduslike ainetega

25. jaan. 2019 Merle Jung Tallinna ülikooli saksa keele didaktika ja lingvistika dotsent

Viimase aastakümne suundumustest võõrkeele didaktikas võib välja tuua kaks olulist: varajane võõrkeeleõpe (lasteaedades ja esimeses kooliastmes) ning lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK-õpe), rahvusvaheliselt […]

Virumaa kolledži keeltekeskus koolitab eesti keele kui teise keele õpetajaid

25. jaan. 2019 Ingrid Prees TalTechi Virumaa kolledži eesti keele lektor

15. jaanuaril toimus TalTechi Virumaa kolledžis eesti keele õpetajate koolitusseminar „Keeleõppe motivatsioonipakett“, mida toetas HTM. Väärtustame pedagoogide aega ning soovime pakkuda sisukaid ettekandeid […]

Võõrkeeleõpetajate liidu konverentsilt lahkutakse särasilmil

25. jaan. 2019 Ingrid Prees Eesti võõrkeeleõpetajate liidu üksikliige, TalTechi Virumaa kolledži eesti keele lektor

Eesti võõrkeeleõpetajate liit tähistab tänavu kümnendat aastapäeva. Tegevusaastaisse mahub palju konverentse. Keeleõpetajad on alati olnud aktiivsed osalejad üritustel nii kodus kui ka võõrsil. Nii […]

Kuldsed kuuekümnendad võõrkeeleõppes

25. jaan. 2019 Raivo Juurak toimetaja

1960. aastatel toimus võõrkeeleõppes radikaalne pööre – grammatika jäeti tagaplaanile ja keelt hakati õppima suheldes. Eestisse jõudis see pööre alles pärast 1990. aastaid, kuid […]