Kolme rektori stipendium

25. jaan. 2019

2017. aasta sügisel allkirjastasid Tartu, Läti ja Vilniuse ülikoolide rektorid koostöölepingu, et edendada eesti, läti ja leedu keele ning kultuuri õpetamist ja õppimist. Stipendiumi […]

Akadeemilise Anglo-Eesti Ühingu tegevusest Eesti Vabariigis

25. jaan. 2019 Ilmar Anvelt Eesti inglise keele õpetajate seltsi juhatuse liige

Sõjaeelset Eesti Vabariiki iseloomustas küllaltki tugev briti orientatsioon. Selle üheks väljendajaks võib pidada Tartu ülikooli juurde 1931. aastal asutatud Akadeemilist Anglo-Eesti Ühingut. Ühingu algataja […]

Inglise keele õpetajate selts teatab

25. jaan. 2019

1. ja 2. märtsil toimuvad Tartu KHK-s taas teabepäevad kutsehariduskoolide inglise keele õpetajatele „FROM PRACTICE TO PERFECTION: THE ESP CLASSROOM“. Registreerimise tähtaeg on 20. […]

Kes keda petab – kelle asi on kvaliteet Eesti hariduses inglise keele eksami näitel?

27. jaan. 2018 Margit Timakov Eesti õpetajate liidu esimees, inglise keele õpetaja

Kõigis valdkondades seatakse eesmärke, analüüsitakse, tehakse korrektuure. Soovime ka hariduses, et meie (õpi)tegevus oleks võimalikult sihipärane ja eesmärgistatud. Sellisel ettekäändel rakendati omal ajal ka […]

Inglise keel – kas võõr- või emakeel?

27. jaan. 2018 Tuuli Oder Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi õppejuht

Peale taasiseseisvumist kasvas Eestis oluliselt inglise keele tähtsus nii õppeainena kui ka igapäevase keelekasutuse mõjutajana. Olen aastaid jälginud inglise keele mõju eesti keele arengule. […]

Õpetaja, osale Cambridge’i testi katsetamisel!

26. jaan. 2018 Ave Lausing SA Innove võõrkeelte e-hindamise peaspetsialist

Nii Eestis kui ka mujal maailmas tegelevad haridusorganisatsioonide arendus- ja hindamiskeskused kujundavat hindamist ja õpetamise planeerimist toetavate diagnoosivate testide koostamisega. Eesti koolide inglise […]

Õpetades edukaks

26. jaan. 2018 Michael Connolly Briti Nõukogu Euroopa Liidu inglise keele haridussüsteemide töörühma juht

Briti Nõukogu Euroopa Liidu inglise keele haridussüsteemide töörühm on keskendunud õpetajate haridusele ja nende arengule. Peale kõrgharidusega seotu tegeleme tööks vajaliku inglise keele […]

Tõstame õpetajate keeleoskuse taset

26. jaan. 2018 Ene Peterson Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi inglise keele õpetaja, Eesti võõrkeeleõpetajate liidu juhatuse esimees, projektijuht

Kolme aasta jooksul on vähemalt sajal võõrkeeleõpetajaks õppival üliõpilasel ja tegevõpetajal võimalus sooritada tasuta rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksam. Eesti võõrkeeleõpetajate liit (EVÕL) sai toetuse ESF-i […]

Inglise keel selgeks tunnustatud väliskirjastuste abiga

26. jaan. 2018 Kadri Ulst raamatukauplus Krisostomuse ELT müügiesindaja

Raamatukauplus Krisostomus pakub suurt valikut inglise keele õppematerjale tuntud kirjastustelt. Cambridge University Pressi valikus on palju mitmesugust eksamimaterjali. Kõik YLE, KET, PET, FCE, CAE, […]