Loodusainete õpetamise ressursid Eesti koolides rahvusvahelises võrdluses

21. apr. 2017 Imbi Henno PhD, haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert

Õpilaste loodusteaduste ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujundamine hõlmab nii teadmiste kui ka oskuste kujundamist. Õpilased peavad oskama selgitada loodusteaduslikke nähtusi ja teha tõenduspõhiseid järeldusi, mõistma […]

Keemiakatsed toimuvad. Aga mis hinnaga?

21. apr. 2017 Sirje Pärismaa toimetaja

Eesti keemiaõpetajate liit viis Õpetajate Lehe palvel koolides läbi küsitluse, et saada infot, millised on keemia õpetamise tingimused. Selgus, et õpetajad teevad katseid […]

Katsevahendid – mitte ainult rahast

21. apr. 2017 Kaido Reivelt TÜ koolifüüsika keskuse juhataja, Eesti füüsika seltsi juhatuse esimees

Õpetajate Leht pöördus Eesti füüsika seltsi füüsikaõpetajate osakonna poole palvega kirjutada koolide laboritest. Kuidas õpetajad näevad nende olukorda ja varustatust? Kui palju katseid tehakse […]

Kuidas paremini tutvuda molekuliga?

21. apr. 2017 Jaak Järv, akadeemik, TÜ orgaanilise keemia professor; Heli Väärtnõu-Järv, digiõppevahendite autor

Keemiat peetakse keeruliseks õppeaineks. Nii see vist ka on. Seda nii õppimise kui ka õpetamise poolt vaadatuna. Ilmselt sellepärast, et erinevalt teistest loodusteadustest tegeleb […]