Meelega õpitu on meeles

6. apr. 2013 Mikk Sarv

Kümme aastat tagasi võtsin kasutusele mõiste „õuesõpe” ingliskeelse „outdoor learning” vastena. Eesti loodushariduses on õuesõpe nende aastatega laialdaselt omaks võetud nii mõistena kui ka […]