Lõimime keelt ja loodusaineid

22. apr. 2016 Maire Kebbinau SA Innove kooliprogrammide keelekümbluse peaspetsialist

Aprill on lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) kuu ja sel aastal tähistame seda keelekümblejate eestvedamisel Eestis seitsmendat aastat. Tallinnas toimus 6. aprillil kuu […]

Ühiskond vajab loodusainete õpetajaid

22. apr. 2016 Moonika Teppo Tartu ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse õppekava programmijuht

Koolivõrgu korrastamise tulemusel on tekkinud suur vajadus gümnaasiumi mitme loodusaine õpetaja järele. Õppekavale õppimaasujad valivadki üha enam kaks eriala ühe eriala asemel. Teise […]