Lõimime keelt ja loodusaineid

22. apr. 2016 Maire Kebbinau SA Innove kooliprogrammide keelekümbluse peaspetsialist

Aprill on lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) kuu ja sel aastal tähistame seda keelekümblejate eestvedamisel Eestis seitsmendat aastat. Tallinnas toimus 6. aprillil kuu […]

Tartu füüsikud põrgatavad ilmapalli ehk Õhupallid koolifüüsikas

22. apr. 2016 Piia Post, TÜ FI meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent; Kristel Uiboupin, TÜ FI füüsika didaktika assistent, Kanepi gümnaasiumi füüsikaõpetaja

Möödunud aastal tähistati 150 aasta möödumist professionaalse ilmavaatluse algusest Eestis. Selle olulise verstapostini jõudmise tähistamiseks avati uus ilmajaam Tartu ülikooli füüsikahoone ehk Physicumi […]

Ühiskond vajab loodusainete õpetajaid

22. apr. 2016 Moonika Teppo Tartu ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse õppekava programmijuht

Koolivõrgu korrastamise tulemusel on tekkinud suur vajadus gümnaasiumi mitme loodusaine õpetaja järele. Õppekavale õppimaasujad valivadki üha enam kaks eriala ühe eriala asemel. Teise […]