Mateemik – uus arendav õppevahend

5. veebr. 2021 Gerlika Ree ja Mariana Koppel Mateemiku õppemeetodi edendajad

Mateemik on arendav mäng, mida mängitakse värviliste kaartidega, nii et eri värvi kaartidel on igaühel oma kokkuleppeline arvuline väärtus. Mateemiku mängude mängimise juhendid oleme […]

Miks on matemaatika igav?

5. veebr. 2021 Merilin Presmann Kehra gümnaasiumi matemaatikaõpetaja

Õpilasena ei seostanud ma matemaatikatunde igavusega, küll aga olen nüüd õpetajana täheldanud õpilaste silmis vahel ka igavust. Kuidas saab nii olla, et üks ääretult […]

Rahvusvaheline koostööprojekt MATHMot

5. veebr. 2021 Maarja Sõrmus, Tartu ülikool, haridusteaduste doktorant; Äli Leijen, Tartu ülikooli haridusteaduste instituut, õpetajahariduse professor; Krista Uibu, Tartu ülikooli haridusteaduste instituut, alghariduse professor

2020. aasta oktoobris käivitati matemaatika õpetamist uuriv projekt „Matemaatika motivatsiooni koosloome algõpetuses: pikiuuring kuues Euroopa riigis“ (MATHMot). Projekt kestab neli aastat ning selles osalevad […]

E-tasemetöö kui kujundav hindamine

17. jaan. 2020 Raivo Juurak toimetaja

2020. aasta septembris-oktoobris toimub 4. ja 7. klassis esimene kiire tagasisidega matemaatika e-tasemetöö. E-hindamist hakkas Innove rakendama aastast 2016. Esimesena katsetati e-hindamist loodusvaldkonna õppeainetes, matemaatikani […]