E-tasemetöö kui kujundav hindamine

17. jaan. 2020 Raivo Juurak toimetaja

2020. aasta septembris-oktoobris toimub 4. ja 7. klassis esimene kiire tagasisidega matemaatika e-tasemetöö. E-hindamist hakkas Innove rakendama aastast 2016. Esimesena katsetati e-hindamist loodusvaldkonna õppeainetes, matemaatikani […]

Eksamid peavad jääma!

17. jaan. 2020 Allar Veelmaa Loo keskkooli matemaatikaõpetaja

Põhikooli riiklike lõpueksamite ärajätmise põhjendused (vähendame stressi, õpilaste koormust jms) ei ole tõsiseltvõetavad. Aastaid tagasi alustati eksamitega 6. klassis ja nii keskkooli lõpuni välja. […]

Matemaatikaõpetaja uus missioon

17. jaan. 2020 Raivo Juurak toimetaja

Matemaatikaõpetaja uus missioon on anda õpilastele infotehnoloogiline kirjaoskus, selgitab TLÜ haridusteaduste instituudi õpperobootika nooremteadur Janika Leoste. Matemaatikaõpetajad võiksid vähemalt kord nädalas õpilastele robotite ja […]

Muudame matemaatika käegakatsutavaks

17. jaan. 2020 Raido Marmor, Brigita Põld Pelgulinna gümnaasiumi matemaatikaõpetajad

TLÜ eri erialasid ühendavas õppeaines ELU said kokku seitse inimest, et osaleda projektis „Matemaatika õppevahendite loomine 3D-printeri abil“ ja õppida printima matemaatikas vajalikke õppematerjale. […]

Matemaatikud jagasid medaleid

17. jaan. 2020 Hannes Jukk TÜ matemaatikahariduse keskus

Eelmise aasta 7. detsembril jagati matemaatikat õpetavatele õpetajatele ja õppejõududele professor Gerhard Rägo mälestusmedaleid. Medaleid jagati juba 30. korda ja lugejatel võib tekkida näiteks […]

Matemaatika – kuningas on alasti

23. veebr. 2019 Koolijuht Alo Savi isiklik arvamus

Matemaatikaõpetajad, matemaatikaõpilased ja matemaatika ise – kõik on õppekava praeguse korralduse juures õnnetud ja kannatavad. Aga miks peaks keegi ühe õppeaine all kannatama? Matemaatikat […]