Mäss konservatiivsuse vastu

7. okt. 2022 Mart Laanpere TLÜ matemaatika ja informaatika didaktika professor

Jo Boaleri mäss koolimatemaatika konservatiivse olemuse vastu meenutab osaliselt 1990. aastate matemaatikasõdu (Math Wars) ja 1960. aastate uue matemaatika (New Math) liikumisi. Huvitaval kombel […]

Milleks meile kitsas matemaatika?

7. okt. 2022 Kerli Orva-Puurand TÜ matemaatikahariduse lektor

Kahe eri matemaatika ainekava  pakkumine võiks hariduseusku Eestile olla n-ö miinimumprogramm.  Matemaatika on läbi aegade olnud õppurite jaoks kirstunael: arvutamine tüütu, ülesanded elukauged, vigade […]

TÜ matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus

28. jaan. 2022 Kerli Orav-Puurand, Tiina Kraav Tartu Ülikooli matemaatikahariduse õppejõud

Eelmise aasta märtsist maini korraldas Tartu Ülikooli matemaatikahariduse keskus õpilastele matemaatika riigieksamiteks ettevalmistavad kursused.  Nii laia kui kitsa matemaatika kursused toimusid haridus- ja teadusministeeriumi […]

Origamist kui ajaviitematemaatikast MATIK-õppeni

28. jaan. 2022 Tiina Kraav, Tartu Ülikooli matemaatikahariduse lektor; Kristi Ploom, haridusanalüütik, kõrgema kunstikooli Pallas üliõpilane; Anne Rudanovski, kõrgema kunstikooli Pallas professor

Origami voltimine matemaatikatunnis aitab näitlikustada mitmeid tasandigeomeetrias kehtivaid lauseid, on abiks ruumigeomeetria ülesannete lahendamisel ja mujalgi.  Harilikud murrud, sirge võrrandid, võrrandisüsteemid – voltimisega saab siduda […]