Raalmõtlemine on kõigile

28. jaan. 2022 Kristin Parve TLÜ doktorant

Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava valmivasse versiooni on raalmõtlemise ideed sisse lõimitud. Raalmõtlemise (mõnikord ka algoritmiline mõtlemine, ingl computational thinking) idee elustas 2006. […]

Matemaatikat rohujuure tasandil

28. jaan. 2022 Raivo Juurak toimetaja

Kaks endist reaalkooli poissi on asunud tegema põhikooliõpilastele matemaatika interaktiivset videokursust Harimik, mis selgitab asju õpilase keeles, alustades elementaarsetest põhitõdedest ehk rohujuure tasandilt. Jüri-Mikk […]

Miks on matemaatika raske?

28. jaan. 2022 Kuno Janson TTÜ emeriitprofessor

Peamine põhjus on, et õpetajad ei teadvusta endale tõsiasja: matemaatikat omandab laps mitte ainult teadvuse, vaid ka alateadvusega.  Õppimisel on kaks poolt: teadmiste omandamine, […]

Kollaaž matemaatikaõpetajast ja matemaatikast

28. jaan. 2022 Annike Soodla, Aivi Jürgenson HTM-i haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna peaeksperdid

Vajadus õpetaja kui õppimist toetava ja mõtestava teekaaslase järele jääb ka siis, kui mõne meisterõpetaja videotunnid on kättesaadavad Pranglist Obinitsani või arvutimängu mängides õpitakse […]

Rahvusvaheline koostööprojekt MATHMot

5. veebr. 2021 Maarja Sõrmus, Tartu ülikool, haridusteaduste doktorant; Äli Leijen, Tartu ülikooli haridusteaduste instituut, õpetajahariduse professor; Krista Uibu, Tartu ülikooli haridusteaduste instituut, alghariduse professor

2020. aasta oktoobris käivitati matemaatika õpetamist uuriv projekt „Matemaatika motivatsiooni koosloome algõpetuses: pikiuuring kuues Euroopa riigis“ (MATHMot). Projekt kestab neli aastat ning selles osalevad […]