Kas matemaatika on raske aine?

16. veebr. 2018 Tiina Vapper toimetaja

Parimaid matemaatikaõpetajaid ja aine edasiarendajaid on Gerhard Rägo mälestusmedaliga tunnustatud alates 1990. aastast. Praeguseks on medalisaanuid kokku 168. detsembris said teiste seas medali Virtsu kooli […]

E-testimisest matemaatikas

24. veebr. 2017 Valdis Laan Eesti matemaatika seltsi president, Tartu ülikooli algebra professor

Kui rääkida õpilaste teadmiste kontrollimisest matemaatikas, siis peaks esimese asjana küsima, mis on see, mida me matemaatika nime all õpetame. On see arvutusoskus, matemaatika […]

Õpetajate asjatud lootused

24. veebr. 2017 Allar Veelmaa Loo keskkooli matemaatikaõpetaja

Kuuenda klassi matemaatika tasemetöö tuleb ka tänavu kõigi nendesamade puudustega mis varemgi. Õpetajate Lehes ilmus 2. septembril 2016 matemaatika e-tasemetööd käsitlev artikkel „Õnnetus […]

Matemaatikaõpetaja neli fookust

19. veebr. 2016 Madis Lepik TLÜ matemaatika didaktika dotsent

2015. a matemaatika riigieksamiga paralleelselt toimus matemaatikaõpetajate anketeerimine. Tolles haridusministeeriumi korraldatud ankeedis küsiti õpetajate arvamusi ja hinnanguid matemaatikaõppe korralduse, rakendatava õppemetoodika, aga ka üldise […]