Kas matemaatika on raske aine?

16. veebr. 2018 Tiina Vapper toimetaja

Parimaid matemaatikaõpetajaid ja aine edasiarendajaid on Gerhard Rägo mälestusmedaliga tunnustatud alates 1990. aastast. Praeguseks on medalisaanuid kokku 168. detsembris said teiste seas medali Virtsu kooli […]

Digitaalsest peavalust õpetaja abimeheks

16. veebr. 2018 Dirgis Kaarlõp Innove uuringute ja arenduskeskuse e-teenuste peaspetsialist

Tõenäoliselt on juba lähema kümne aasta jooksul õpetajal tunnis abiks elektrooniline seade SIRI või ALEXA, mis (kes?) täidab tema eest e-päevikut, parandab tunnikontrolle ja […]

E-testimisest matemaatikas

24. veebr. 2017 Valdis Laan Eesti matemaatika seltsi president, Tartu ülikooli algebra professor

Kui rääkida õpilaste teadmiste kontrollimisest matemaatikas, siis peaks esimese asjana küsima, mis on see, mida me matemaatika nime all õpetame. On see arvutusoskus, matemaatika […]

Õpetajate asjatud lootused

24. veebr. 2017 Allar Veelmaa Loo keskkooli matemaatikaõpetaja

Kuuenda klassi matemaatika tasemetöö tuleb ka tänavu kõigi nendesamade puudustega mis varemgi. Õpetajate Lehes ilmus 2. septembril 2016 matemaatika e-tasemetööd käsitlev artikkel „Õnnetus […]

Matemaatika tööraamatud ja õppevideod

23. veebr. 2017 Allar Veelmaa Loo keskkooli matemaatikaõpetaja

Põhikooli ja gümnaasiumi tööraamatute esmatrükid ilmusid 2014. aastal. Nüüdseks on põhikooli tööraamatust ilmunud juba neljas trükk ja ka gümnaasiumi tööraamatud on läbi teinud uuenduskuuri. […]

Eesti koolimatemaatikud Gruusias kogemuste jagaja rollis

23. veebr. 2017

Gruusias pannakse rõhku eeskätt andekate õpilaste headele tulemustele, Eestis püütakse anda kõigile hea haridus. Gruusia haridusministeeriumi kutsel külastas möödunud sügisel Thbilisit 25-liikmeline Eesti […]

Matemaatikaõpetaja neli fookust

19. veebr. 2016 Madis Lepik TLÜ matemaatika didaktika dotsent

2015. a matemaatika riigieksamiga paralleelselt toimus matemaatikaõpetajate anketeerimine. Tolles haridusministeeriumi korraldatud ankeedis küsiti õpetajate arvamusi ja hinnanguid matemaatikaõppe korralduse, rakendatava õppemetoodika, aga ka üldise […]