„Tootmistehase” majandusmäng

28. märts 2014 2D6 lauamängukirjastus www.2d6.ee

„Tootmistehase” majandusmäng kinnistab baasteadmisi nii rahast kui ka investeerimisest (aktsiate ost-müük, investeerimine, säästmine jmt), teisalt aga näitlikustab tehtavate otsuste omavahelisi seoseid. Tänu lihtsatele reeglitele […]

Lasteaialaste lohutaja Sinivant

28. märts 2014 Mari Klein

Seda lugu tuleb alustada natuke pikema sissejuhatusega ja kiitusega raamatukoguhoidjale. Mõne päeva eest käisime 3,5-aastase Johannes Markusega lastekirjanduse keskuse raamatukogus (ehk lastekeskuses, nagu tema […]