Meelega õpitu on meeles

6. apr. 2013 Mikk Sarv

Kümme aastat tagasi võtsin kasutusele mõiste „õuesõpe” ingliskeelse „outdoor learning” vastena. Eesti loodushariduses on õuesõpe nende aastatega laialdaselt omaks võetud nii mõistena kui ka […]

Kehaline kasvatus olgu meeldiv tund

23. märts 2013 Meeli Roosalu, Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordi instituut; Raina Erin

Mida arvavad kehalise kasvatuse tundidest Hiiumaa gümnaasiumiõpilased? Meedias on viimastel aastatel kombeks avaldada koolide kohta ainult halvustavaid materjale, unustades, et meil on palju väga […]

Õpetaja stress – kuidas meil sellega ikka on?

23. märts 2013 Kärt Käesel Pelgulinna Gümnaasiumi psühholoog, Tallinna Õppenõustamiskeskuse psühholoog-nõustaja, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse liige

Eestis õpetajate stressist ja läbipõlemise ennetamisest suurt ei räägita, kuid läbipõlenud või sellele lähedal olevate õpetajate olemasolu pea igas koolis annab aluse arvata, et […]

Inimeseõpetuse Ühingu lugu

23. märts 2013 Margit Kagadze Inimeseõpetuse Ühingu juhatuse esinaine, Kärdla Ühisgümnaasiumi inimeseõpetuse õpetaja

Kes me oleme? Mittetulundusühingu idee koorus välja 25 entusiastliku õpetaja ja haridustöötaja hulgas tollase Eesti Pereplaneerimise Liidu (Eesti Seksuaaltervise Liit) ja Rootsi Seksuaalhariduse Ühenduse […]