Linnu-uudiseid!

6. apr. 2013

Ornitoloogiaühing kutsub aasta linnu viktoriinile Eesti ornitoloogiaühingu veebilehel www.eoy.ee/nurmkana toimub märtsist kuni oktoobrini aasta linnu viktoriin, milles iga kuu alguses esitatakse viis teksti-, heli- […]

Meelega õpitu on meeles

6. apr. 2013 Mikk Sarv

Kümme aastat tagasi võtsin kasutusele mõiste „õuesõpe” ingliskeelse „outdoor learning” vastena. Eesti loodushariduses on õuesõpe nende aastatega laialdaselt omaks võetud nii mõistena kui ka […]

Kehaline kasvatus olgu meeldiv tund

23. märts 2013 Meeli Roosalu, Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordi instituut; Raina Erin

Mida arvavad kehalise kasvatuse tundidest Hiiumaa gümnaasiumiõpilased? Meedias on viimastel aastatel kombeks avaldada koolide kohta ainult halvustavaid materjale, unustades, et meil on palju väga […]