Küberpädevus algab lasteaiast

24. okt. 2023 Catlyn Kirna, CGI küberturbe konsultant, Tallinna Ülikooli õppejõud, Tabasalu Gümnaasiumi valikaine õpetaja; Inger Klesment, Tartu Ülikooli meediapädevuse spetsialist

Tänapäeval on lapsed internetis väga noorelt: kodus, lasteaias, koolis juba algklassidest. Internetis liikumiseks on vaja küberturbe ja -hügieeni teadmisi, mis sisaldavad ka meediapädevust.  Lastega […]

Meediapädevus algab filmigrammatikast

24. okt. 2023 Mikk Rand Eesti Filmi Instituudi filmikirjaoskuse projektijuht

Tänapäeval peab igaüks end filmigrammatikaga kurssi viima, sest just filmikeelest tulevad kõnekeelde paljud väga olulised mõisted ja märksõnad, millele viidatakse. Küllap olete kuulnud lauset […]

Miksteatri hooajast

3. okt. 2023 Miksteater

Miksteatril algab juba 17. hooaeg ning sügistalvel saab näha vanu häid lavastusi Eesti eri paigus. Enamik Miksteatri lavastustest on mobiilsed ja mängitavad nii suurtel […]