Kunstipiknik Haapsalus

27. märts 2022 SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid

On õige aeg seada sammud Haapsalu suunas! Pakume Haapsalu ja Läänemaa muuseumides esmakordselt võimalust ühe hooga vaadata ja luua kunsti ning nautida mõnusat piknikku […]

Mida õpetada koolieelikule kunstivaldkonnas?

18. märts 2022 Irja Vaas Tartu Ülikooli käsitöö ja kodunduse didaktika nooremlektor

Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas on õppesisus ja -tegevustes kirjas seitse valdkonda, millest üks on kunst. Kui küsida lasteaiaõpetajaks või täiendkoolituses õppijate käest, mida lasteaias […]