Õpitulemuste välishindamine – valuvits või võluvits?

4. okt. 2019 Liis Reier Tallinna prantsuse lütseumi õpetaja ja kaasava hariduse koordinaator, Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi liige

Reaalkooli kolmas rahvusvaheline konverents 13. ja 14. septembril toimus Tallinna reaalkoolis koostöös Eesti teadusagentuuriga juba kolmas rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents õpetajatele, ülikooli […]

Igal muutusel on järelmõjud …

4. okt. 2019 Madis Somelar Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi juhatuse esimees

Ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamid annavad hea ülevaate õppetöö tulemuslikkusest kogu riigi ulatuses. Nende kaotamine suurendaks kääre koolide taseme vahel, kaotaks tulemuste riikliku analüüsi ja […]

Inseneeria valdkond Vene koolis

4. okt. 2019 Tatjana Truuväärt Tallinna reaalkooli vene keele õpetaja

Reaalkooli rahvusvahelisel hariduskonverentsil andsid ülevaate reaal- ja loodusteadusliku hariduse arengust Venemaal Moskva 1231. kooli ning Peterburi 639. ja 334. kooli õpetajad. Venemaa õpetajad rääkisid […]

Hariduskonverentsist bioloogiaõpetaja pilguga

4. okt. 2019 Tiina Talvi Tallinna reaalkooli õppealajuhataja ja bioloogiaõpetaja

Tallinna reaalkooli kolmandal rahvusvahelisel reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverentsil pakuti bioloogiaõpetajatele mõndagi põnevat. Õpetaja aeg on väga väärtuslik ja seetõttu tahab igaüks, et osalemine […]

Kuidas tagada õpetajate järelkasv

4. okt. 2019 Martin Saar vestlusringi kõnejuht, Tallinna reaalkooli õppealajuhataja ja õpetaja

Miks jäävad õpetajad kooli vaid lühikeseks ajaks? Kui palju mõjutab lahkumist palk? Kas spetsialist ei võiks olla poole kohaga õpetaja? Miks on tehnoloogiaringid projektipõhised? […]

Vajame reaal- ja loodushariduse kompetentsikeskust

4. okt. 2019 Kaisa Tamkivi Tallinna reaalkooli projektijuht ja karjääriõpetuse õpetaja

Kompetentsikeskus koordineeriks koolide ja ettevõtjate koostööd ning aitaks õpilasi tööturule sisenemiseks ette valmistada. Rahvusvahelise hariduskonverentsi raames toimus 13. septembri õhtupoolikul reaalkooli ja Eesti teadusagentuuri […]

Reaalkooli õppekava oma nägu

4. okt. 2019 Kati Kurim, Tiina Talvi, Madis Somelar Tallinna reaalkooli õpetajad

Õppekava arendamisel oleme pidanud vajalikuks aimata ja mõtestada oskusi, teadmisi ja vilumusi, mis on vajalikud veerand- või poolsajandi pärast. Reaalkooli esimese kooliastme õppekavas on […]