Riigikaitsepäev Miina Härma gümnaasiumis

29. apr. 2016 Tõnis Asson kolonelleitnant reservis, Miina Härma, Jaan Poska, Hugo Treffneri ja Elva gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õpetaja

Riigikaitsepäev (RKP) arendab õpilaste praktilisi kaitseoskusi ning loob mõnusa küünarnukitunde. Alguse sai kõik sellest, et õpetasin riigikaitseõpetuse teooriakursuses noortele (51) sündmuse ühist planeerimist. […]

Siis kui äpp ei aita

29. apr. 2016 Margus Pae kaitseressursside ameti peadirektor

Algatuseks lugu, mis oma grotesksuses tundub nii uskumatu, et võib olla ka linnalegend. Riigikaitselaager – ja nagu ikka, jagatakse õpilastele ülesanded. Ühel hetkel pöördub […]

Riigikaitseõpetus ja kaitsetahe

29. apr. 2016 Juhan Kivirähk sotsioloog

Riigikaitseõpetus tagab parema informeerituse ja tehnilised oskused, kuid kaitsetahte kujundamine peaks olema koolis üldine ja läbiv eesmärk. Eesti ühiskonnas on nende inimeste osakaal, kes […]

Missugune on meie kutsealuste ja noorsõdurite üldfüüsiline vorm?

29. apr. 2016 Raivo Juurak toimetaja

Keskmiste näitajate poolest pole meie noormehed üldsegi mitte papist poisid. Selline hinnang antakse meie kutsealuste üldfüüsilisele vormile vestlusringis, kus osalevad Leila Oja (tervise […]

Kas Krimmi stsenaarium saab Eestis korduda?

29. apr. 2016 Raivo Juurak toimetaja

21. aprillil said tallinlased vaadata riigikaitseõpetuse lahtist tundi, mille teema oli relvakonflikt Ukrainas. Tund toimus Viru keskuses Rahva Raamatu uute teoste esitluse alal. […]

Sõjateaduslik raamat kõigi elualade inimestele

16. okt. 2015 Uku Arold kapten, kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja asetäitja, sisekaitseakadeemia koosseisuväline õppejõud

Küberrünnakud ja internetipropaganda on saanud meie igapäevaelu harjumuspäraseks osaks. Kolm aastat tagasi tegi üks Lääne-Viru õpilane rumala nalja – 9. oktoobril 2012 ehmatas Eesti […]

Kaks tuhat eurot stipendiumi riigikaitseõpetajale

16. okt. 2015

Möödunud aasta 15. detsembril kuulutas kaitseminister välja avaliku konkursi riigikaitseõpetaja 2015. aasta stipendiumile. Stipendiumi suurus oli kuni 2000 eurot ja selle taotlemiseks tuli esitada ettenähtud […]

Riiki ei kaitse ainult vormikandja

16. okt. 2015

Elva gümnaasiumi õppealajuhataja Anneli Kähr, miks loodi kodanikukaitse õppesuund? Seitse aastat tagasi avaldasid õpilased soovi riigikaitse valikkursuse järele. Edaspidi tuli seoses uue riikliku õppekava […]

Pilk riigikaitseõpetuse õpetamise ajalukku*

16. okt. 2015 Hellar Lill Eesti sõjamuuseumi direktor

Iga riik on sunnitud võitlema oma olemasolu eest vaimselt, majanduslikult ja poliitiliselt. Selles võitluses viimaseks ja otsustavaks abinõuks on rahva vastupanu relvastatud jõuga. Seepärast […]