Riigikaitseõpetus tunniplaani – miks ja kuidas?

21. nov. 2014 Marke Teppor kaitseressursside ameti avalike suhete nõunik

Kui tavaliselt on valikaine korraldamine ja sellega seotud kulud kooli kanda, siis riigikaitseõpetus on Eesti riigikaitse üks prioriteete ning seda mitte ainult sõnades. Näiteks […]

Sügisseminar tõi kokku üle 80 riigikaitse­õpetaja

21. nov. 2014 Peeter Kuimet kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna juhataja

Kaitseministeerium korraldas 23. ja 24. septembril Roosta puhkekülas riigikaitseõpetajate iga-aastase sügisseminari, kus üle 80 riigikaitseõpetaja said ülevaate nii Eesti riigikaitse kui ka riigikaitseõpetuse aine […]

Riigikaitseõpetuse kursuse läbimine tõstab noorte kaitsetahet

8. nov. 2013 Mari-Liis Mänd kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna spetsialist

Riigikaitseõpetust õpetavate koolide arv on järjepidevalt kasvanud. 2012/2013. õppeaastal õppis riigikaitset ligi 4000 õpilast 149 koolis üle Eesti. Riigikaitseõpetuse eesmärk ei ole õppida sõdima, […]

Loomekonkurss „NATO mäng”

8. nov. 2013

Kaitseministeerium, Eesti NATO ühing ning haridus- ja teadusministeerium kuulutavad välja gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuse õpilaste loomekonkursi „NATO mäng”, et tähistada NATO-ga liitumise 10. aastapäeva. Konkursile […]

Riigikaitse vene õpilastele – väljakutse ja võimalused

8. nov. 2013 Kristo Pals MTÜ Riigikaitse Rügement

MTÜ Riigikaitse Rügement viib riigikaitseõpetust läbi 13 koolis Tallinnas ja Harjumaal. Meie „portfellis” on tublisid maa- ja linnakoole, eesti ja vene koole, kutseõppeasutusi ja […]

ÜRO Eesti riigikaitses ja riigikaitseõpetuses

8. nov. 2013 Taavo Lumiste TLÜ doktorant, välisministeeriumi rahvusvaheliste organisatsioonide büroo diplomaat

ÜRO on iseseisva kaitsevõime, EL-i ja NATO kõrval meie julgeoleku neljas sammas. ÜRO-s on vähe riike, mis asuksid mõnes teemas sedavõrd prominentsel positsioonil, nagu […]

Millega kaitsevägi noori üllatab?

8. nov. 2013 Raivo Juurak

Suur kehaline koormus, meeskonnana õppimine, teadmiste „lihastesse harjutamine” – see kõik on mõnelegi koolipingist tulnule uudis. Nii kool kui ka kaitsevägi on õppeasutused. Mõlemas […]

Tänu ja tunnustus kaitseministeeriumile

8. nov. 2013 Raivo Juurak

Riigikaitseõpetust viiakse koolides läbi haridus- ja teadusministeeriumi ning kaitseministeeriumi tihedas koostöös. Kuidas on haridus- ja teadusministeerium selle koostööga rahule jäänud? Kuidas riigikaitseõpetus õppeainena tundub? […]

Koolipapa ja kuulipilduja

8. nov. 2013 Lauri Vahtre ajaloolane

Ameerika menufilmis „Reamees Ryani päästmine” hargneb huvitav kõrvalliin: räsitud rindemehed veedavad jõudehetkil aega mõistatamisega, mis ametit pidas nende ülem, tulest ja veest läbi käinud […]

Millisena näeb kooli riigikaitseõpetaja?

25. mai 2013 Raivo Juurak

Koolis peaks olema praegusest tugevam ühiskonnaõpetus, rohkem õppeainete lõimimist ning rühmapedagoogikat, leiavad alljärgnevas kahekõnes riigikaitseõpetajad Kristo Pals MTÜ-st Riigikaitse Rügement ja Meelis Rõigas, kes […]