Suhted, tunded ja matemaatika

19. nov. 2021 Elina Malleus-Kotšegarov, Kaia Lainola, Tuuli Vellama Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse õppejõud

Aineõpetajalt oodatakse lisaks enda aine eesmärkide saavutamisele ka kõikide üldpädevuste õpetamist, klassijuhatajaks olemist, individuaalsete erinevuste toetamist, laste ja kolleegidega hästi läbi saamist. See nimekiri […]

Klassiõpetajate ettevalmistus muutuva õpikäsituse taustal

12. nov. 2021 Esta Sikkal, TÜ haridusteaduste instituudi õpetajate seminari didaktika ja praktika õpetaja; Krista Uibu, TÜ haridusteaduste instituudi õpetajate seminari juhataja, algõpetuse professor; Aigi Kikkas, TÜ haridusteaduste instituudi õpetajate seminari loodusteaduste didaktika õpetaja

Eelmisel kümnendil tõdeti, et õppida ja õpetada ei saa enam vana moodi, ning võeti suund uuele õpikäsitusele. Eesti ülikoolides tehti õpikäsituse teemal uuringuid ning […]

Peeter Põllu päev: põhjus, protsess, praktika

29. okt. 2021 Karin Allik TÜ haridusteaduste instituudi kommunikatsioonispetsialist

22. oktoobril toimunud Peeter Põllu päev oli järjekorras neljateistkümnes haridusteaduslik teemapäev-minikonverents, mida on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis Eesti Vabariigi esimese haridusministri auks peetud. Nagu […]

Digitaalse toega tunnid, kas tõesti ka kodundusõppes?

29. okt. 2021 Jaana Taar, TLÜ kodundusõppe dotsent; Kristi Koppel, TLÜ kodundusõppe teooria ja didaktika lektor

Põhikooli kodundusõpet võrdsustatakse sageli praktilise toiduvalmistamisega ning seepärast võib tunduda harjumatuna idee kasutada kodunduses, nagu ka teistes ainetundides, õppimiseks digitaalseid töövahendeid.  Praktilise toiduvalmistamise tunni […]

Miks tasub sotsiaal-emotsionaalsest pädevusest üha rohkem rääkida?

22. okt. 2021 Elina Malleus-Kotšegarov, TLÜ hariduspsühholoogia dotsent; Astra Schults, TLÜ kooli- ja nõustamispsühholoogia dotsent; Kristiina Treial, TLÜ koolipsühholoogia lektor, SA Kiusamisvaba Kool sisuekspert

Läbinud inimeseõpetusse integreeritud sotsiaal-emotsionaalset pädevust toetava „Meie maailma“ programmi, võttis üks õpetaja enda kogemuse kokku järgmiselt: „Aasta lõpus märkasin, et programm tõi klassi koostööoskuse. […]