Voolimine eelkoolieas ja selle mõju peenmotoorikale

9. sept. 2022 Jekaterina Kuusik, füsioterapeut; Irja Vaas, Tartu Ülikooli käsitöö ja kodunduse didaktika nooremlektor

Koolieelses eas areneb laps kehaliselt kiiresti ja areng puudutab nii üld- kui ka peenmotoorikat. Peenmotoorika areng mõjutab iseseisvat toimetulekut igapäevaelu toimingutega, näiteks riietumisel nööpide […]