Keele- ja kultuuriteadlikkus koolis

30. apr. 2024 Tiina Rüütmaa TLÜ eesti keele kui teise keele dotsent

Mõnes eestikeelses koolis on muu keele- ja kultuuritaustaga lapsed juba ülekaalus. Kuidas tagada kõigile võimetekohane areng ja keskkond, kus end väärtustatuna tunda? Sellele võiks […]

Me peame rääkima eestikeelsele õppele üleminekust

16. apr. 2024 Reili Argus, TLÜ eesti keele professor; Kristiina Bernhardt, TLÜ eesti keele kui teise keele didaktika nooremlektor

Eestikeelsele õppele üleminekust rääkides ei ole arutletud, kuidas kasutada ära juba olemasolevat ressurssi – tõhustada õpetajate tööd laste keeleoskuse arendamisel. Õpetajad ja nende professionaalsed oskused […]

101 tehnoloogiaga rikastatud keeleõppemängu

9. apr. 2024 Anne-Mai Meesak (TLÜ haridusteaduste instituudi nooremteadur), Krista Uibu (TÜ haridusteaduste instituudi algõpetuse professor)

Paljud lapsed veedavad suure osa päevast koolieelses lasteasutuses, kus õpetajad mõjutavad nende keele arengut rääkides, keelt õpetades ning keeleõppe keskkonda kujundades. Peamine õppimise viis […]

Kuidas inimkesksel ajastul pädevalt toime tulla?

19. märts 2024 Sven Paulus Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist

Keskkonnaprobleeme ja kliimamuutusi tajutakse tihti katastroofide kontekstis: liikide väljasuremisest üleujutusteni ja viiruspandeemiatest metsatulekahjudeni. Sestap vajavad tänased õpilased julgustavaid tulevikuvisioone, mitte hävingut kuulutavaid stsenaariume. Rahvusvahelise […]

„Õpipisik“ harutab lahti hariduse sõlmküsimusi

19. märts 2024 Sven Paulus Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist

Nüüdseks juba kolm aastat tegutsenud „Õpipisik“ on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi taskuhääling. Laiemale kuulajaskonnale mõeldud saatesarja eesmärk on jagada teaduspõhist infot, kuidas aina teadlikumalt […]