Läbirääkimiste põhitõed

15. jaan. 2021 Arno Baltin Tallinna ülikooli lektor

Autoritest Eesti keeles on ilmunud paarkümmend raamatut läbirääkimiste teemal. Neist kahe autor on Roy Lewicki – USA Ohio osariigi ülikooli emeriitprofessor, kes on teinud väga […]

Jõustava õpikeskkonna mudel kutseõppes

18. dets. 2020 Liana Roos, Karmen Trasberg Tartu ülikool

Viimastel aastatel on haridusteadlaste tähelepanu pälvinud selline mõiste nagu jõustav õpikeskkond (ingl powerful learning environment). Alljärgnevalt keskendume Belgia haridusteadlase Inge Placklé ja tema kolleegide […]

Kas väljundipõhine õpe saab olla väärtuspõhine?

11. dets. 2020 Taavi Urb kaitseväe akadeemia mereväe õppekava juht-lektor

Minu artikkel tõukub kaitseväe akadeemia õppemetoodilisest konverentsist „Väärtuspõhine õpe“. Väärtuspõhine õpe üritab saavutada muutusi õppuri mõtlemist ja käitumist kujundavates tunnetes, suhtumises ja väärtustes. Aga […]