Digitundide välimääraja − milleks ja kuidas kasutada õppimisel ja õpetamisel digitehnoloogiat?

19. mai 2023 Margus Pedaste, Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor, DigiEfekti projekti juht; Doris Kristina Raave, Tartu Ülikooli nooremteadur ja doktorant

Kaks ja pool aastat oleme Tartu Ülikoolis uurinud digiefekti – seda, kuidas digitehnoloogia kasutamine võimaldab saada põhikoolis paremaid akadeemilisi tulemusi, aga ka õpi- ja digipädevusi […]

eha

EHA vabanumber − uuringud lasteaiast kõrgkoolini 

14. apr. 2023 Merle Taimalu, Liina Lepp, Maire Tuul Eesti Haridusteaduste Ajakirja vabanumbri toimetajad

2022. aasta maikuus ilmunud Eesti Haridusteaduste Ajakirja (EHA) vabanumbri artiklid keskenduvad koostöö teemale.  Kolme artikli keskmes on lasteaia ja üldhariduskooliga seotu, käsitletakse erivajadustega laste […]