Margus Pedaste viis väljakutset

31. okt. 2023 Sirje Pärismaa toimetaja

18. oktoobril valis Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi nõukogu instituudi uueks juhiks haridustehnoloogia professori Margus Pedaste, kes asub ametisse 1. detsembrist. Margus Pedaste rääkis oma […]

Õpetajate koostööst lasteaiajuhtide pilguga 

31. okt. 2023 Kätrin Suurkivi, TÜ koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava vilistlane, Elva Gümnaasiumi klassiõpetaja; Merle Taimalu, TÜ haridusteaduste instituudi alushariduse kaasprofessor 

Ilmselt ei kahtle keegi õpetajate koostöö olulisuses lasteaias, et rühm toimiks edukalt ja ühtse meeskonnana. Rühmaõpetajate koostöö aitab kaasa ka laste koostööoskuse arengule. Ent […]

Küsimused, millest me elame

17. okt. 2023 Arno Baltin TLÜ, läbirääkimiste psühholoogia lektor

Tänavu kevadsemestril esitas 27 Tallinna Ülikooli teise kursuse üliõpilast 112 küsimust, millele nad soovisid vastuseid otsida. Tudengid olid psühholoogia, andragoogika ja rekreatsiooni erialalt, peale […]

Õpetajad – kooliarenduse eestvedajad

10. okt. 2023 Piret Oppi Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi nooremteadur

Uuringud on näidanud, et kooli tasandil ellu kutsutud muutused rakenduvad suurema tõenäosusega ning on jätkusuutlikumad, kui õpetajad neid veavad. Kõlab loogiliselt – õpetajad on ju […]

Kas õpetaja on valmis kaasavaks kehaliseks kasvatuseks?

5. sept. 2023 Tiina Veider, Laagri Kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja sporditegevuse koordinaator; Anna-Liisa Jõgi, Tallinna Ülikooli uurimismeetodite dotsent

Kaasavast haridusest räägitakse Eestis palju, eelkõige õpilase perspektiivist. Vähem on arutletud kaasava hariduse üle ainepõhiselt ning õpetajate toetamise vaatenurgast.  Kui kaasavas klassiruumis peaks kõik […]

Digitundide välimääraja − milleks ja kuidas kasutada õppimisel ja õpetamisel digitehnoloogiat?

19. mai 2023 Margus Pedaste, Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor, DigiEfekti projekti juht; Doris Kristina Raave, Tartu Ülikooli nooremteadur ja doktorant

Kaks ja pool aastat oleme Tartu Ülikoolis uurinud digiefekti – seda, kuidas digitehnoloogia kasutamine võimaldab saada põhikoolis paremaid akadeemilisi tulemusi, aga ka õpi- ja digipädevusi […]