Keelenõunik punast pliiatsit ei kasuta

15. veebr. 2019 Sirje Pärismaa toimetaja

Tartu ülikool on oma töötajaile keeleabi andmisel kõrgkoolidest esirinnas – mullu võeti esmakordselt ametisse keelenõunik ja taastati keeletoimetaja ametikoht. Keelenõuniku ametikoht sündis õigupoolest lisatöökohana, […]

Uurimuslik õpe õpetab võtma vastutust

11. jaan. 2019 Mirjam Burget, Katrin Saage, Emanuele Bardone Tartu ülikool

Uurimuslik õpe pole Eesti koolides enam uudis. Teadusuuringud kinnitavad, et uurimuslik õpe innustab õpilasi teadusega tegelema, soodustab nende koostööd ning suurendab õpimotivatsiooni. Õpetajatele […]

Eesti maaülikooli maailma keeled

21. dets. 2018 Ülle Sihver EMÜ keelekeskuse juhataja

Keel on lihtne vahend, mida me kõik kasutame. Kõrghariduse omandamise eeldusest, et üliõpilane oskab funktsionaalselt lugeda ja akadeemiliselt kirjutada ning õppejõud emakeeles teadusteavet vahendada, […]

Kuidas ennetada raskusi matemaatikas?

14. dets. 2018 Kaja Mädamürk Tallinna ülikooli nooremteadur

Verbaalsed ja järeldamisoskused võivad õpilasel olla puudulikud juba kooli alguses, kuid nende puudustega seotud raskused matemaatikas avalduda alles põhikooli teises astmes. Selliseid probleeme saaks […]