Anti üle noore teadlase preemiad

10. veebr. 2017 Vabariigi Presidendi Kantselei

6. veebruaril andis president Kersti Kaljulaid Kadriorus vanemteadur Tõnu Eskole üle Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia, vanemteadur Heli Luknerile noore teadlase eripreemia […]

Mindfulness hariduse kontekstis – mida oleks selle kohta kasulik teada

27. jaan. 2017 Riin Seema, PhD, TLÜ alushariduse didaktika lektor; Egle Säre, Vaikuseminutite koolitaja, TÜ haridus­teaduste assistent, haridusteaduste doktorant; Kristel Põder, Vaikuseminutite koolitaja, TÜ religioonipsühholoogia doktorant

Haridus- ja teadusministeeriumi lühiajaliste haridusuuringute konkursi raames viidi läbi pilootuuring „Mindfulness-tüüpi harjutuste õppe- ja kasvatustöösse lõimimise metoodikad ja õpetajate senised kogemused kaasavas hariduses”. […]

Kas kuuleme või kuulame?

13. jaan. 2017 Sirje Piht TLÜ haridusteaduste instituut, algõpetuse lektor

Matemaatikatundides ei ole kuulamisülesandeid teadlikult laialt kasutatud. Samas loob just sellise metoodilise võtte toomine tundi lisavõimalusi matemaatikapädevuse kujunemiseks. Meie igapäevaelu kulgeb pidevalt mitmesuguseid probleemolukordi […]

Teaduse populariseerimise kiiresti muutuv kunst

16. dets. 2016 Ebe Pilt, Eesti TA avalike suhete peaspetsialis; Tarmo Soomere, Eesti TA president

Kultuur kui teaduse ja kunsti lõiming Sellest on varsti poolteist aastakümmet, kui Märt Väljataga kirjutas tabavalt[1]: „Populaarteaduslik kirjandus on üks peamisi meediume, mille kaudu […]