Kas kuuleme või kuulame?

13. jaan. 2017 Sirje Piht TLÜ haridusteaduste instituut, algõpetuse lektor

Matemaatikatundides ei ole kuulamisülesandeid teadlikult laialt kasutatud. Samas loob just sellise metoodilise võtte toomine tundi lisavõimalusi matemaatikapädevuse kujunemiseks. Meie igapäevaelu kulgeb pidevalt mitmesuguseid probleemolukordi […]

Teaduse populariseerimise kiiresti muutuv kunst

16. dets. 2016 Ebe Pilt, Eesti TA avalike suhete peaspetsialis; Tarmo Soomere, Eesti TA president

Kultuur kui teaduse ja kunsti lõiming Sellest on varsti poolteist aastakümmet, kui Märt Väljataga kirjutas tabavalt[1]: „Populaarteaduslik kirjandus on üks peamisi meediume, mille kaudu […]

Kas islam ja kristlus mahuvad koos Euroopasse ära?

28. okt. 2016 Peeter Espak PhD, Tartu ülikooli usuteaduskonna võrdleva usundiloo vanemteadur

Radikalismi jõuline esilekerkimine mitmete kaasaegsete (usu)rühmituste seas on teravalt välja toonud küsimuse religiooni üldolemusest. Kas religiooni olemus ongi vägivaldsete tungide esilekutsumine vastupidi üldlevinud […]

Kui keeruline on keerukus?

23. sept. 2016 Peeter Lorents professor

Tänavuses ÕTÜ teaduslaagris Viitnal oli diskussiooniteema „keerukus”. Kolmel päeval kuulati tippteadlaste ja eri elualade spetsialistide teadusfilosoofilisi ettekandeid. Küllap said õpilasteadurid Viitna suveseminaril seegi […]