ETIS vs teadusmonograafia

24. jaan. 2014 Mait Talts Tallinna tehnikaülikool

Juba peaaegu kaheksa aastat on teadustegevuse hindamisel Eestis juhindutud põhimõtetest, mida tuntakse ETIS-e (Eesti teadus­infosüsteemi) klassifikaatori nime all. Selle alusel hinnatakse kõrgharidussüsteemis tegutseja teaduslikku […]