Kõrgharidusega õppijad kutseõppes – piiriületajad või piiride avardajad

20. nov. 2020 Liana Roos, Tartu ülikooli haridusteaduste instituudi kutsepedagoogika assistent; Nele Lange, Tartu ülikooli kutseõpetaja bakalaureuseõppe vilistlane

Kevadel kaitses Nele Lange Tartu ülikooli kutseõpetaja õppekaval bakalaureusetöö, mis käsitles üsna väheuuritud valdkonda – kõrgharidusega õppijaid kutseõppes. Tööst selgub, et kõrgharidusega õppijaid toovad kutsekooli […]

Kool läbi põlvkondade

2. nov. 2020 Helen Pärk

1915. aasta sügisel hakkas Kevade tänaval asunud Westholmi eraprogümnaasiumi ruumides allüürnikuna tegutsema Tallinna Poeglaste Kommertskool. Aasta varem oli kooli asutamisotsuse teinud Tallinna linnavalitsus eesmärgiga […]