Õppima võib tulla ka talvel!

2. märts 2013 Elyanna Romanova Narva kutseõppekeskuse õppekorralduse spetsialist, vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär

Veebruari keskel alustasid Narva kutseõppekeskuses õpinguid uued õppegrupid, kuhu tuli 84 hakkajat inimest. Pealehakkamist on märgata iga õppija juures. Talvel turismikorraldust õppima asunud Anna […]

Ettevõtlusteater muudab õppimise põnevaks

13. veebr. 2013 Piret Põld Ettevõtlusteatri idee üks autoritest ja projektijuht

Rakvere Ametikool koos partneritega on hasartmängumaksu nõukogu toel välja töötanud uue ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodika, mis on suunatud kõrg- ja rakenduskõrgkoolide tudengitele, gümnaasiumide […]