Õppepäev Tallinnas

2. dets. 2022 Anu Kuusler Varbola Lasteaed-Algkooli klassiõpetaja

Põhikooli riiklik õppekava seab üheks sihiks õpilase tervikliku maailmapildi kujunemise. Et asjadest paremini aru saada, tuleb aeg-ajalt koolimajast väljas käia. Õpitakse ju kõikjal, mitte […]