Õpetajad, õpetage!

4. jaan. 2013 Leena Valend

Olen õpetajana alles lapsekingades, mul on veel palju õppida ja kogeda, et tiitlit „õpetaja“ väärida, kuid mõni koolielu nurk tundub mulle juba praegu mõtlemapanevam […]

Keskkonnanädal Kohila Gümnaasiumis toetas õppekava läbiva teema realiseerumist

28. dets. 2012 Kirsti Solvak Kohila Gümnaasiumi arendusjuht

Inimpopulatsiooni arvukus suureneb. Üha enam toodetakse toitu, elektrienergiat ja kasutatakse joogivett. Aasta aastalt koormus keskkonnale suureneb. Oma planeedi Maa säästmiseks peavad inimesed muutma oma […]

Interaktiivne integratsioon

27. dets. 2012 Marina Krotova Valga Vene Gümnaasiumi õppealajuhataja

Uus põhikooli riiklik õppekava püstitab uued nõuded kooli metoodilisele tööle. Ainetevaheline lõimumine eeldab koolis õpetajate ainetevaheliste töörühmade metoodilist tööd. Õpilaste arv koolis väheneb, seetõttu […]

Toimus Eesti esimene keemia e-test

18. dets. 2012 Anastassia Voronina, keemia ja keskkonnahariduse peaspetsialist; Hele Lukki-Lukin, testide korralduskeskuse peaspetsialist

Novembri alguses toimus kolmekümnes Eesti koolis Sihtasutus Innove korraldatud uuringu käigus katsetöö keemias. Erinevalt traditsioonilistest eksamitest ja tasemetöödest sooritasid õpilased testi mitte ainult paberil […]

Tallinna Sikupilli Keskkool korraldab Urmas Alenderile pühendatud laulukonkurssi

28. nov. 2012 Heido Selmet Urmas Alenderi kaasaegne, Tallinna Sikupilli Keskkoolis 30 aastat õpetanud

Aeg antakse ja aeg võetakse… Õnnelik on see inimene, kes jääb elama üle temale antu. „Kas jääb?“- selle otsustab aeg. Mõte kooli vilistlase Urmas […]

Euroopa keelemapp tekitab huvi rahvusvähemuste pühapäevakoolides

21. nov. 2012 Merle Taggu, Pärnu Vene Gümnaasiumi õpetaja; Leili Sägi, Pärnu Vene Gümnaasiumi õpetaja-metoodik; Evelin Müüripeal, OÜ Lingatore Täiskasvanute Keelekursused õpetaja

Rahvusvähemuste kultuuriseltside pühapäevakoolide toetamine Eestis sai alguse Riikliku Integratsiooniprogrammi 2007–2013 raames. Selle koolitüübi tekke eesmärgiks Eestis on olnud tasakaalustav roll, et vältida polariseerumist vaid eesti- ja venekeelse elanikkonna suunas.

Mida kujutab endast Elamusaasta?

20. nov. 2012 Jan Kaus

Järeltulevate põlvede pärast muretsemine on arvatavasti aegumatu nähtus, kordudes põlvkonnast põlvkonda. Praeguses Eestis väljendub see mitmeti – näiteks on aeg-ajalt tunda hirmu, et tehnoloogia […]

Kasutamata võimalused kooli huvitegevuses

5. nov. 2012 Reet Kost, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhataja

Õpilaste rahulolust koolis ja õppijakesksema kooli kujundamisest räägitakse Eestis juba ammu. Eesti laste koolirõõm hääbub juba pärast 1. klassi ja koolist väljalangevuski on ühe […]