Hoolivuse õppimise aeg

19. nov. 2021 Vallo Reimaa Tartu Tamme kooli direktor

Inimmeeled on nägemise poole kaldu. Oleme loodud ohtu märkama ja satume ärevusse, kui meie keskel varitseb nähtamatu oht. See võib väljenduda erinevalt, heitunult ümbritseva […]

Õpetajate Leht 12. novembril

10. nov. 2021

Lastekaitsetöötajad: koroonaaeg tõi uusi probleeme ja võimendas vanu Koroonapandeemiast tingitud distantsõpe tõi osal õpilastel kaasa õpiraskused ja haridusliku mahajäämuse, noorte seas sagenesid ärevushäired ja […]

Valuliselt vastu võetud reform

5. nov. 2021 Annika Poldre toimetaja

Eesti haridusstrateegia 2035 üks sisuline tegevus on kutsehariduse ja täiskasvanuhariduse integreerimine. Sel eesmärgil on viies maakonnas ühendatud kutsekoolid ja täiskasvanute gümnaasiumid või keskkoolid. Mis […]

Mõistan õpetajaid

5. nov. 2021 Annika Poldre toimetaja

Oma noores iseseisvuses – mis iga see 30 aastat ikka on, pole veel küpsust ju! – on meie inimesed mõne aasta jooksul muutunud kirglikeks protestijateks. Mille […]