Meie riik väärib hariduse tippjuhte

9. apr. 2021 Urmo Uiboleht Eesti koolijuhtide ühenduse juhatuse esimees

On suurepärane, et erasektori kaasabil on ellu kutsutud koolijuhtide praktikaprogramm, mis kannab eesmärki tõsta Eesti koolijuhtimise kvaliteeti. See annab koolijuhtidele kogemuse ja tutvumisvõimaluse nüüdisaegse […]

Projektõppe mõte

19. märts 2021 Edgar Krull TÜ emeriitprofessor

Eestist on saanud ESERO liige ja käesolevas lehenumbris annavad Heli Lätt Tartu observatooriumist ja Ingrid Rõigas Viimsi gümnaasiumist ülevaate, kuidas kosmoseharidus ühe huviarenduse rakendusena […]

Nõuete täitmisega tulevad toime pooled hinnatuist

12. märts 2021 Kaija Kumpas-Lenk Harno Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri (EKKA) arendusjuht

EKKA on 2018. aastast HTM-i ülesandel töötanud välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi. Eesmärk on motiveerida koolitusasutusi pakkuma kvaliteetseid koolitusi, mis lähtuvad õppija vajadustest, võimetest […]