Keelekümblusest saab Eesti kooli tulevikumudel

2. nov. 2012 Virve Liivamägi

Eestis on kümblus­programmiga liitunud 35 kooli ja 45 lasteaeda, neis töötab 1000 kümblusõpetajat, õpib 5000 last. Tosin aastat topeltõpet Eesti vene koolides ja lasteaedades on tõestanud, et kakskeelne haridus on meil mitte ainult võimalik, vaid lausa loomulik. Kevadel lõpetas kooli esimene lend gümnasiste, kes kümblusprogrammi järgi 12 aastat õppisid. Neid oli nelja kooli peale kokku 82, kellest 23 said medali.

Kuidas edeneb koostöö kutsehariduses?

2. nov. 2012 Ene-Mall Vernik-Tuubel Haridus- ja teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna peaspetsialist

Kutsehariduses tehakse koostööd võib-olla rohkemgi kui üldhariduses. Näiteks praegu viin ma Tartu kunstikoolis läbi kursust, mille teema on meeskonnatöö kui kutseoskus. Kokkuvõtteid teeme jaanuaris. […]