Opiqu lõksus

28. mai 2021 Vaido Niinesalu Maardu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja

Viimastel nädalatel on tekitanud palju ärevust teema, et kasutajatele seni tasuta olnud Opiqu platvorm muutub sügisest tasuliseks. Kõik algas justkui muuseas sellega, et õppekeskkonda […]

Vanemate suhtumine on muutunud

21. mai 2021 Virve Laube Pärnu linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialist

Keelekümblusprotsess on olnud pikk. Me alustasime aastal 2004 eesmärgiga, et õpilased, kes lähevad edasi kutsehariduskeskusesse ja eestikeelsetesse gümnaasiumidesse, saaksid eestikeelse õppega hakkama. Alushariduse spetsialistiga […]

Õpetajate Leht 14. mail

12. mai 2021

Harjutusi iseseisvaks eluks Tutvustame Clanbeati rakendust, mille abil saab klassijuhataja jälgida oma õpilaste meeleolu ning neil iseseisvalt õppimise harjumusi kujundada. OECD ülemaailmne haridusfoorum väärtustas […]

Õppejuhi tööpõld on ääretu

7. mai 2021 Sirje Pärismaa toimetaja

Juba ammu pole õppealajuhataja põhiroll vaid tunniplaani koostamine. Milliseid ülesandeid on viimased aastad ja eriti distantsõpe lisanud nende töölauale, arutasid vestlusringis viis õppejuhti: Aime […]

Eesniitja heinateol

7. mai 2021 Terje Hallik Miina Härma gümnaasiumi õppejuht (ametis aastast 2014)

Õppejuhi ülesanded erinevad kooliti. Plusse ja miinuseid on nii vertikaalsel kui horisontaalsel töökorraldusel. Vertikaalse puhul tegeleb õppejuht kindlate valdkondadega läbi kõikide kooliastmete. See on […]

Õpetajate Leht 7. mail

5. mai 2021

Õppejuhi tööpõld on ääretu Juba ammu pole õppealajuhataja põhiroll vaid tunniplaani koostamine. Milliseid ülesandeid on viimased aastad ja eriti distantsõpe töölauale lisanud? Huviorbiidis huviharidus […]